Od konce června roku 2014 stačí cizincům, kteří chtějí pracovat v České republice, jen zaměstnanecká karta. Tu si ale musí vyřídit jen občané takzvaných třetích zemí. „Cizinci s uděleným trvalým pobytem nebo státní příslušníci členských států Evropské unie ji mít nemusí. Pro ostatní je nezbytné o toto specifické pobytové oprávnění požádat," uvedla tisková mluvčí Ministerstva vnitra České republiky Martina Němcová.

Ze statistik jednoznačně vyplývá, že cizinců pracujících v okrese Opava každým rokem přibývá. „K 30. červnu letošního roku mělo v opavském okrese povolen přechodný pobyt zahrnující dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty celkem 602 cizinců. Trvalý pobyt jich pak mělo dohromady 1072. Nejvíce jsou zastoupeni státní příslušníci Slovenska, Vietnamu a Polska," řekla Martina Němcová.

To, zda u nás cizinci nepracují nelegálně, pravidelně kontrolují policisté. „Odbor cizinecké policie Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje (MSK) má detašované pracoviště v Krnově, přičemž v rámci své místní příslušnosti provádí pobytové kontroly také v okrese Opava. Bývají uskutečňovány několikrát do měsíce a policisté při nich ověřují oprávněnost pobytu cizinců na našem území," vysvětlila Soňa Štětínská z Krajského ředitelství policie MSK.

Ta také neustále se zvyšující počet pracujících cizinců na Opavsku potvrdila. „Z výsledků policisty prováděných kontrol je zřejmé, že od začátku letošního roku došlo k navýšení počtu zjištěných cizinců, kteří v okrese Opava pobývají a pracují, a to i neoprávněně. Pokud je tento nelegální pobyt a práce zjištěn, postupuje cizinecká policie v souladu se zákonem, například vydá rozhodnutí o povinnosti opustit území, případně rozhodnutí o správním vyhoštění," pokračovala.

Kromě občanů Evropské unie a dále ještě osob z Norska a Švýcarska, kteří v okrese Opava také pobývají a nemusejí zaměstnaneckou kartu mít, u nás pracují i občané z již zmíněných třetích zemí. „Co se těchto vízových cizinců týká, tak v největší míře jsou na Opavsku zaměstnáni občané z Ukrajiny a Moldávie. Nejčastěji vykonávají různé dělnické a pomocné profese," uzavřela Soňa Štětínská.

Do skupiny cizinců, kteří nemusejí mít pro svůj pobyt a práci speciální povolení patří ještě občané Islandu a Lichtenštejnska. Ani jeden příslušník z těchto zemí však k poslednímu červnu letošního roku na Opavsku nepobýval.

To, že některé firmy z okresu skutečně začínají ve větší míře zaměstnávat cizince, potvrdil naší redakci před časem také majitel opavského Pekařství a cukrářství Knappe Martin Knappe. „Chtěl jsem do své firmy zaměstnat dokonce i osoby odsouzené ale momentálně nejsou žádní takoví, kteří by u nás pracovat mohli. Výroba však musí běžet, a protože jsem nenašel nikoho ani z řad nezaměstnaných, musel jsem přistoupit k náboru nových zaměstnanců ze zahraničí přes cestovní agenturu. Teď u nás tedy budou pracovat třeba Rumuni," podotkl Martin Knappe.