Jak potvrdila mluvčí Hlučína Jarmila Harazinová, jedná se o značky v části vymezené ulicemi Celní, Ostravskou a Písečnou. „U vjezdů do tohoto prostoru bude umístěno upozornění, že zde platí pravidlo přednosti zprava,“ zmínila Harazinová. Vedení města si slibuje, že by úprava měla přinést především zpomalení a zklidnění dopravy. „Dají se očekávat ale i problémy, než se nový systém zažije. To s sebou však obvykle nese každá změna,“ pokračovala Harazinová.

Městští strážníci se chystají v předstihu při svých pochůzkách roznést lidem do schránek v této lokalitě upozorňující letáčky a mají využívat všech příležitostí k upozorňování řidičů. Starosta Hlučína David Maňas (ODS) na otázku redakce, zda se neobává zvýšené nehodovosti stejně, jako tomu bylo v opavské „ruské čtvrti“, odpověděl: „Osobně musím přiznat, že se zavedením tohoto pravidla nejsem zcela ztotožněn. Ale pokud by mělo přinést úspory a nezkomplikovalo dopravu, tak proč ho nezavést?“

Vedení města je podle jeho slov stále připraveno na diskusi s občany, nicméně diskusní fórum uspořádalo již před letními prázdninami. „Tehdy jsme se ale se zásadními námitkami ze strany občanů nesetkali. Čekal jsem větší protesty a rachot, ale nic takového nebylo,“ řekl starosta, který doufá, že pravidlo pravé ruky zpomalí provoz na hlavní tepně, jíž je Vinohradská ulice.

A jak bude probíhat první den, kdy pravidlo začne platit? „Nepředpokládáme, že by strážníci v pátek 14. září hlídkovali nepřetržitě na vjezdech do této lokality, tam budou tabule s upozorněním. Ovšem městská policie bude věnovat této oblasti zvýšenou pozornost,“ podotkla mluvčí Harazinová Informaci o změně budou moci lidé zaregistrovat také na webových stránkách města.