„Aby přechody pro chodce byly bezpečné, musí být pro řidiče viditelné, jelikož ne všechny jsou označeny svislou dopravní značkou," vysvětlil vedoucí oddělení správy dopravy a pozemních komunikací v Opavě Rudolf Klein.

Proto není žádný pravidelný interval, po kterém by se mělo vodorovné dopravní značení obnovit. Ohled se tak musí brát i na rozdíl trvanlivosti tohoto značení s ohledem na četnost a druh projíždějících vozidel, jako je například těžká nákladní doprava.

Opravy je nutno vždy provést v pozdních odpoledních hodinách či v noci z důvodu sníženého provozu. Nátěr se provádí po polovinách s vyloučením provozu a svedením do druhé poloviny vozovky. „Zaschnutí barvy má vliv na trvanlivost," podotkl Rudolf Klein.

Za obnovu přechodů je odpovědný správce dané komunikace. U silnic první třídy je to Ředitelství silnic a dálnic České republiky se správou v Ostravě, u silnic druhé a třetí třídy Správa silnic Moravskoslezského kraje a u místních komunikací příslušná obec.