Oproti dnešnímu stavu bylo vedení trati v centru mnohem komplikovanější. A to proto, že nová trolejbusová trať se měla křižovat s ještě existujícími tratěmi tramvajovými co nejméně. Tramvajový provoz v Opavě zanikl v roce 1956.

V roce 1953 pak byla otevřena ještě jedna trojebusová trať. A další trať nahradila poslední tramvajovou linku do Kateřinek v roce 1957. V polovině šedesátých let bylo také změněno složité vedení trolejbusů v centru města a dříve jednostopé tratě byly přebudovány na obousměrné.

Od roku 2003 je vozový park obnovován nízkopodlažními vozy. V současnosti má přibližně 35 vozů.