Tento malebný kousek přírody na okraji Opavy lákal ke koupání, odpočinku, procházkám, rybolovu i sportu. Uplynulé dva roky se ale museli návštěvníci dělit o prostor s pracovními stroji a překousávali občasný hluk i provozní „nepořádek“. Na sádráku se totiž odehrála velká proměna v podobě revitalizace. Na následujících řádcích shrneme nejen modernizaci jezera, ale nahlédneme také do historie lokality.

Revitalizace Stříbrného jezera skončila. 25. května 2023.
Nový most i jezero. Revitalizace „sádráku“ skončila, podívejte se na výsledek

Kdo na sádráku nebyl v minulých dvou, třech letech, nejspíše se bude divit. Novinky pozná na první pohled. Písčitá pláž se proměnila v kamínkovou, původní přírodní cesty dostaly pevnější chodníkový povrch, někdejší vstupy do vody nahradily kameny.

Stavební boom zasáhl asi nejvíc prostor bývalé travnaté pláže s příjezdem z hlavní silnice. Vyrostl tady kamenný amfiteátr, dřevěná lávka a další prvky. Pod Rolnickou ulicí pod zastávkami MHD se vyboural podchod, na který navazuje nová stezka pro pěší a cyklisty.

Výstava tropických motýlů v arboretu. Ilustrační foto.
Exotická krása v Arboretu Nový Dvůr. Skleníky znovu obsadí živí motýli

Vede kolem pole k řece Opavě naproti fotbalovému stadionu, zde se zase postavila úplně nová lávka přes zmíněný vodní tok. A naplnila se tak vize města – propojit Městské sady právě se Stříbrným jezerem. Připomeňme, že jde o první etapu revitalizace za 142 milionů korun, kterou z velké části platilo Ministerstvo financí ČR. Město se podílelo necelými 24 miliony na spolufinancování již řečeného mostu. Druhá etapa pak má sádrák dovybavit dalším mobiliářem. Paradoxem je, že pořád chybí záchody a šatny. Jejich realizace totiž nebyla součástí projektu, a tak se musí postavit zvlášť. Má se to stát podle magistrátu ještě letos, náklady na vybudování půjdou z městské kasy.

Dva tábory

Výsledná podoba revitalizace rozdělila Opavany na dva tábory. Ostatně už při představování vizualizací byli někteří obyvatelé skeptičtí a své názory posílali také do redakce Deníku. Podle nich dojde k narušení přírodního rázu Stříbrného jezera s tím, že by stačilo postavit jen toalety a převlékárny.

Druzí naopak projektu tleskají a argumentují, že modernizace je na místě a je třeba jít s dobou. Tak či tak, po sedmnácti letech se vize stala skutečností. Projektový záměr na obnovu sádráku totiž vznikl už v roce 2006.

Zatopeno za jeden měsíc

Založení Stříbrného jezera úzce souvisí s těžbou sádrovce, která zde v minulosti probíhala. Odtud také i přezdívka lokality – sádrák. Sádrovec se začal v Opavě těžit s největší pravděpodobností v polovině devatenáctého století. Hlubinná těžba se odehrávala na pravém břehu řeky Opavy, v místě dnešních Městských sadů.

Bývalý obchodní dům Breda. 31. května 2023, Opava.
VIDEO: Opavská Breda je oficiálně staveništěm. Podívejte se, jak vypadá uvnitř

Dobytý sádrovec se používal jako přísada do malty, nebo jako hnojivo. Těžba se pak postupně přesunula i na levý břeh řeky, a poté už se pracovalo jen na této jedné straně toku. I po druhé světové válce se stále ještě těžilo hlubinným způsobem. Povrchová těžba je daleko mladší, důl v místě dnešního Stříbrného jezera se otevřel v roce 1956. Kvůli neustálému prohlubování dolu se začala na severní straně objevovat halda, v letech 1961 až 1963 byly zjištěny až trojnásobné průsaky vody z řeky Opavy do prostoru těžby, a proto se dno jílovalo a těsnilo.

Jenže v roce 1964 přišel velmi silný proud, který už nešlo zastavit. Tento mohutný proud pak zatopil celý lom během jediného měsíce. Většinu těžebního zařízení se údajně podařilo odvézt, v lomu nejspíše zůstaly jen koleje. Zatopením lomu tak vzniklo jezero, a to na ploše zhruba 6,6 hektaru.