Nebyl to ale první pokus o vznik vysoké školy v Opavě. V novodobých dějinách byly tyto snahy v prvních poválečných letech 1945 až 1947 i na sklonku let šedesátých. Teprve listopad 1989 a spojení Opavy s Karvinou přinesly výsledek.

Iniciátoři myšlenky založit v českém Slezsku nové vysoké učení zamýšleli, že k jeho vzniku by mohlo dojít již v roce 1990. Pro univerzitu získali podporu prakticky celého regionu a po složitých jednáních bylo rozhodnuto, že nad Filozofickou fakultou v Opavě a Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné převezme na první rok činnosti odborný dohled Masarykova univerzita.

Výuka v Opavě a Karviné byla zahájena na počátku října 1990. V tomto směru je Slezská univerzita unikátní. Zatímco v sídelních městech ostatních nově vzniklých univerzit fungovaly již předtím pedagogické fakulty, v Opavě a Karviné se vše začalo budovat doslova na zelené louce. Z původního počtu 477 studentů (176 v Opavě a 301 v Karviné) má dnes Slezská univerzita na devět tisíc posluchačů, kteří navštěvují už pět univerzitních součástí.

Po Opavě a Karviné se na sklonku devadesátých let Slezské univerzitě podařilo expandovat také do třetího města, Krnova, kde vzniklo vzdělávací centrum. Od roku 2001 je Slezská univerzita individuálním členem European University Association a v roce 2003 byla z její iniciativy ustavena Konference rektorů slezských univerzit, sdružující šest vysokých škol z české i polské části historického území Slezska.

V akademickém roce 2010-11 měli studenti možnost vybírat z několika desítek bakalářských, navazujících magisterských a magisterských studijních oborů. Některé obory pak nabízejí rovněž studium doktorské a univerzita umožňuje i studium v rámci celoživotního vzdělávání, a to nejen ve městech svých součástí, ale také v Táboře a v Trutnově.

Martin Kůs, Ivan Augustin