Chybět nemůže ani letos, i když do Hradce nad Moravicí, kde vše v hotelu Belaria v pondělí 23. června vypukne, to měl přece jen trochu daleko. Také proto přijel ze všech nejdříve.

„V České republice se naše setkání koná potřetí, z toho podruhé péčí Matematického ústavu Slezské univerzity,“ skládá renomovaný vědec poklonu organizátorům.

Opavské znalce funkcionálních rovnic budou na sympoziu reprezentovat Jaroslav Smítal, zástupce ředitele Matematického ústavu, a jeho posluchačka Michaela Čiklová. Mladá matematička, která jen nedávno obhájila disertační práci, složila státní doktorskou zkoušku a získala titul Ph.D., přesto na podobné akci nebude nováčkem.

„Byla jsem už i za mořem a bezprostřední kontakt s těmi, kdo se zabývají tím, co zajímá též mě, si chci dál udržet,“ řekla.

Společné vědecké práce matematiků totiž obvykle vznikají přímo v dějišti jednání. „A ne-li hned, pak jistě s časovým odstupem, v němž vyjdou referáty s výčtem problémů, jež autoři nabízejí k posouzení ostatním,“ objasňuje Sklar a potvrzuje, že dosahované výsledky bývají velmi cenné.

Svou autoritou Sklar před časem ovlivnil i J. Smítala. „Sám jsem první sympozium absolvoval před 26 lety a záhy poté došlo k reakci na podněty kolegy Sklara,“ ohlíží se Smítal, spolu s Bertem Schweizerem z University of Massachusetts autor rozsáhlého díla z roku 1994, v němž byla rozpracována teorie distribučního chaosu.

„K ní ovšem později přispěl rovněž prof. Sklar,“ dodává Smítal. Více než šest desítek matematiků z 11 zemí nebude ale jen diskutovat o nových problémech své disciplíny. V programu mají jak představení ve Slezském divadle v Opavě, tak celodenní výlet do Kroměříže.

(ian)