Na dodržování přednosti zprava, lidově nazývané pravidlo pravé ruky, by měli dbát všichni. Především pak instruktoři autoškol, kteří mají možnost vštípit tyto základy dopravního provozu začínajícím řidičům. Jak uvedl učitel jedné z opavských autoškol Jaromír Čermín, řidiči toto pravidlo mnohdy nerespektují.

„Řidiči na to nějak zapomínají. Jsou spíše zvyklí jezdit podle dopravních značek,“ uvedl Čermín. Podle jeho slov je problémem také to, že některé křižovatky v Opavě nejsou označeny, jak by měly být. „Největší problémy jsou na Gogolově a Čajkovského ulici. Gogolova byla kdysi hlavní a řidiči se domnívají, že je i nyní,“ dodal Čermín.

Své ví o přednosti zprava také majitel autoškoly Mojmír Blahák, který je přesvědčen, že i v místech, kde mají řidiči přednost, by měli jezdit opatrně. „Je to složité. Doporučoval bych výstražnou značku u křižovatek nerozlišených dopravními značkami. Alespoň než si lidé zvyknou,“ vysvětluje Blahák a dodává: „Je to určitě dobré, celá Evropa tak jezdí. U nás je to ale moc násilné. Dobré by byly alespoň tabule upozorňující na to, že se v místě dodržuje přednost zprava.“

Skutečnost, že u přednosti zprava je zapotřebí dávat větší pozor než v případě dopravních značek, potvrdil také Jiří Fojtík z opavské autoškoly Sprint. „Přednost zprava přináší úsporu dopravních značek. V autoškole nemáme s dodržováním pravidla problémy, žáci si na to musí zvyknout,“ řekl Fojtík. „Když řidič pořádně sleduje provoz, nemělo by docházet k nehodám.“ To jsou slova majitele autoškoly Vladimíra Němčanského, který zmínil také to, že v kritických místech by se mělo zpomalovat.

„Pokud se nechají značky, nikdo nebude dodržovat rychlost. Přednost zprava může přinést zklidnění dopravy. Musí se ale samozřejmě dodržovat zákon. Všechno je v člověku,“ míní Němčanský a podotýká: „Do ruské čtvrti jezdíme u zkoušek často. Ukáže to, zda řidič dává pozor.“