MŠ Jateční byla první opavskou mateřskou školou 

V klidném prostředí starší městské zástavby v Jateční ulici leží odloučené pracoviště Mateřské školy Opava, Šrámkova, představené v minulém díle projektu Naše školka.

Mateřská škola Jateční byla zřízena již v roce 1945 jako první opavská mateřská škola. Prostor školy poskytuje dětem útulné, doslova rodinné prostředí a dýchne na vás vlídnou a přátelskou atmosférou.

V moderním a vkusně zařízeném interiéru poskytují dětem ve třech třídách podnětné a stimulující prostředí. To splňuje veškeré požadavky, které jsou na výchovu a vzdělávání dětí ve věku od tří do šesti let kladeny.

Děti z MŠ Opava, Jateční.

Děti mají možnosti, jak rozvíjet své schopnosti v různých aktivitách například v práci s keramickou hlínou, cvičení na gymnastických balonech nebo rozvíjet komunikační dovednosti formou logopedické prevence. V rámci polytechnické výchovy děti mohou pomocí ponku s nářadím rozvíjet své praktické dovednosti.

Pro podporu zdraví využívá škola také infrasaunu, která je součástí interiéru pracoviště. V mateřské škole se snaží o co možná největší individuální přístup k dětem, a to nejen ve výuce, ale také materiálně technickým vybavením. Cílem školy je naplnění dětských potřeb v souladu s jejich přirozeným vývojem, podpora individuality a celkové osobnosti dítěte.

Příští týden představíme děti z MŠ Opava, Riegrova.