Děti by se ve škole měly cítit příjemně a spokojeně 

Mateřská škola Opava, Riegrova se nachází v pěkném prostředí starší bytové zástavby a je trojtřídní školou s kapacitou celkem 75 dětí. Děti jsou do tříd umístěny podle věku. Na každém poschodí se nachází šatna, herna, třída, sociální zařízení a kuchyňka pro výdej stravy.

Třídy jsou prostorné, světlé, moderně a funkčně zařízené a nechybí ani dostatečné množství podnětných didaktických hraček a pomůcek. K budově mateřské školy patří i velká zahrada, která je osázena okrasnými keři, vybavena třemi pískovišti, pergolou, průlezkami a lavičkami pro odpočinek.

Část zahrady je vydlážděna zámkovou dlažbou pro jízdu na koloběžkách. V červnu 2014 byla otevřena takzvaná zelená učebna, zřízena z projektu dotovaného krajem.

2. třída Žabky

Škola nabízí i různé kroužky, například gymnastiku, výtvarný kroužek, angličtinu, děti mohou chodit do jarního kurzu plavání či bruslení. Pořádány jsou i akce pro rodiče a děti či výlety do přírody. Hlavním cílem mateřské školy je, aby se v ní děti cítily příjemně a spokojeně v době, kdy nemohou být se svými rodiči, aby se těšily na společné zážitky a překvapení a aby se pro ně staly roky strávené v MŠ hezkou vzpomínkou.

Důležitá je i spolupráce s rodiči, které si školka velmi cení. MŠ Opava, Riegrova má také školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s názvem Radostně a vesele po celý rok. Tento program respektuje individuální potřeby každého dítěte, nabídkou nejrůznějších činností a pestrých aktivit jsou děti rozvíjeny po všech stránkách.

Příště představíme děti z odloučeného pracoviště MŠ Opava, Riegrova, a sice z MŠ Otická.