Představuje se Mateřská škola Litultovice  

Škola je od 1. července 2013 samostatným právním subjektem s názvem Mateřská škola Litultovice, příspěvková organizace. V roce 2016 prošla budova školy celkovou rekonstrukcí.

Mateřská škola v Litultovicích se nachází na klidném místě a je vesnickou dvoutřídní školou. V každém poschodí je šatna, herna, jídelna, ložnice, kuchyň pro výdej stravy a sociální zařízení. K mateřské škole patří zahrada s terasou a pískovištěmi. K dispozici máme i přilehlou sportovní halu.

O zdravý rozvoj dětí pečují 4 pedagogické pracovnice a 2 provozní pracovnice, chůva a asistent pedagoga. MŠ je školou spádovou, navštěvují ji děti z Mladecka, Lhotky u Litultovic, Životských Hor.

Budova Mateřské školy Litultovice.

Filozofií naší MŠ je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomé děti. Pracujeme podle nového rámcového programu předškolního vzdělávání. Nabízíme kvalitní péči o všechny děti naší školy ve věku 2-7 let. Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání, jako základu veškerého přirozeného poznávání. Mateřská škola napomáhá dětem k celkovému rozvoji osobnosti. Rozvíjí schopnosti a dovednosti tak, aby doplňovala výchovu v rodině.

Pořádáme časté sportovní a kulturní akce pro děti – navštěvujeme divadlo, pořádáme akce jako Den dětí, Tričkování – rozloučení s předškoláky, poslední spaní, besídky pro rodiče k různým příležitostem a podobně.

Příště zavítáme za dětmi do Dolních Životic.