Mateřská škola Opava, 17. listopadu se nachází v městské části Opava – Kylešovice. Funguje od 31. srpna 1982, v letech 2013 a 2014 se uskutečnila její rozsáhlá rekonstrukce. Došlo k zateplení budov, výměně oken a vstupních dveří, zrenovovala se sociální zařízení a byly vyměněny podlahové krytiny.

Mateřská škola je rozlehlá a nachází se ve čtyřech budovách, které jsou vzájemně propojeny chodbou. Třídy dětem poskytují kreativní a podnětné prostředí pro jejich čas zde prožitý. Vybavení tříd se postupně obměňuje za nové, moderní a splňující všechny současné hygienické předpisy.

Třídy mají svůj vlastní vchod, šatnu, sociální zázemí a prostorné, prosvětlené šatny. U každé třídy je také výdejna stravy. Děti mají možnost využívat i saunu. Od roku 2013 funguje v mateřské škole třída inspirující se metodami a principy Marie Montessori, jsou zde Montessori prvky a pomůcky pro činnost dětí.

U školy se v klidném prostředí nachází přírodní členitá zahrada, která je také vybavena mnoha herními prvky, ale třeba i rozhlednou či amfiteátrem.

V tomto vydání vám představujeme děti z 1. třídy – Berušky a ze 2. třídy – Žabky.

2. třída Žabky.

V příštím vydání opět představíme děti z MŠ Opava, 17. listopadu.