Mateřská škola Opava, Vaníčkova je odloučeným pracovištěm Mateřské školy Opava, 17. listopadu.

Byla dána do provozu 10. ledna roku 1983, v roce 2015 proběhla rozsáhlá rekonstrukce školy. Jako celek je mateřská škola složena ze tří budov, které jsou vzájemně propojeny spojovacími chodbami, v nichž jsou umístěny čtyři třídy poskytující prostředí pro hry, navazování dětských přátelství a získávání vědomostí a dovedností v první etapě vzdělávání. Každá třída je vybavena pomůckami a hračkami, které jsou přizpůsobeny věku dětí.

K dispozici mají velké otevřené prostory – herna a třída. V mateřské škole je keramická pec, infrasauna, velká zahrada s novými herními prvky a multifunkčním hřištěm. Děti navštěvují kino, divadlo, výstavy, exkurze. V rámci environmentální výchovy jezdí každoročně na exkurzi do Vitaminátoru, chodí na vycházky ke Stříbrnému jezeru, do lesa či zámeckého parku u raduňského zámku.

Pro děti jsou připravovány různé akce jako Broučkový večer s lampionovým průvodem, Čertí školka, Kyčkovanka, Rej čarodějnic, Den dětí na zahradě školy a podobně. Školka se letos zúčastnila různých projektů, například Celé Česko čte dětem, kdy se rozvíjí čtenářská pregramotnost. Paní učitelka ze druhé třídy vytvořila projektový týden Opavský sport, ve škole bude také vybudována zahradní kuchyňka. Škola spolupracuje se Základní školou v Opavě Kylešovicích i s Moravskoslezským spolkem pro ochranu zvířat.

3. třída Zajíčci.

V tomto vydání vám představujeme děti ze 3. třídy – Zajíčci. Jedná se o speciální logopedickou třídu, která je vybavena nejnovějšími logopedickými pomůckami.

A dále děti ze 4. třídy – Lišáci, kterou navštěvují čtyřleté děti.

V příštím vydání se podíváme za dětmi do Litultovic.