Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie

1. dubna, 18.30 obřady Zeleného čtvrtka
2. dubna, 18.30 obřady Velkého pátku
3. dubna, 18.30 slavnost Vzkříšení
4. dubna, 7.00, 8.30, 10.00 mše svatá
5. dubna, 7.00, 8.30 (celebrovat bude biskup František Václav Lobkowicz) mše svatá

Kostel sv. Vojtěcha

1. dubna, 16.00 obřady Zeleného čtvrtka
2. dubna, 16.00 obřady Velkého pátku
3. dubna, 21.00 slavnost Vzkříšení
4. dubna, 18.00 mše svatá
5. dubna, 18.00 mše svatá

Chrám sv. Ducha

1. dubna, 17.00 obřady Zeleného čtvrtka
2. dubna, 17.00 obřady Velkého pátku
3. dubna, 20.00 slavnost Vzkříšení
4. dubna, 7.00, 8.00, 9.30, 11.00 mše svatá
5. dubna, 7.00, 8.00, 9.30, 11.00 mše svatá

Kostel Nejsvětějšího Srdce, Marianum

1. dubna, 17.00 obřady Zeleného čtvrtka
2. dubna, 15.00 obřady Velkého pátku
3. dubna, 20.00 slavnost Vzkříšení
4. dubna, 9.00 mše svatá
5. dubna, 9.00 mše svatá

Kostel sv. Petra a Pavla

1. dubna, 17.00 obřady Zeleného čtvrtka
2. dubna, 17.00 obřady Velkého pátku
3. dubna, 20.00 slavnost Vzkříšení
4. dubna, 7.15, 9.30 mše svatá
5. dubna, 7.15 mše svatá

Kostel sv. Kateřiny

1. dubna, 18.00 obřady Zeleného čtvrtka
2. dubna, 18.00 obřady Velkého pátku
3. dubna, 19.00 slavnost Vzkříšení
4. dubna, 8.00, 10.00 mše svatá
5. dubna, 8.00 mše svatá

Kostel sv. Jana Nepomuckého

1. dubna, 18.00 obřady Zeleného čtvrtka
2. dubna, 18.00 obřady Velkého pátku
3. dubna, 19.00 slavnost Vzkříšení
4. dubna, 9.00 mše svatá
5. dubna, 9.00 mše svatá

Kaple sv. Kříže

4. dubna, 10.00 mše svatá
5. dubna, 10.00 mše svatá

Kostel Nejsvětější Trojice

4. dubna, 16.30 mše svatá