Z řek, které protékají regionem, má nejnižší průtok Moravice nad přehradou Slezská Harta a Opava nad Krnovem.

„V přehradách jsme se snažili zadržovat vodu a to se nám zatím daří. Proto výhledově nepředpokládáme žádné výjimečné omezení v dodávkách vody pro obyvatele i pro průmysl. Žádný hromadný úhyn ryb hlášený nemáme,“ říká mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Přehrada Slezská Harta je plná z pětadevadesáti procent a Kružberk má zhruba osmdesátiprocentní naplněnost.

Vypouštěno je z nich takové množství vody, které toky ochlazuje a zvyšuje hladiny řek.