Pro Opavany to znamená, že si mohou od 9 do 15 hodin prohlédnout jinak nedostupné útroby přehradních hrází na Kružberku a na Slezské Hartě. Na Kružberku si mohou navíc prohlédnout i jeho rybné hospodářství. Poslední skupina návštěvníků se do přehrad dostane ve 14.30 hodin.

Pro veřejnost bude otevřený i vodohospodářský dispečink s laboratoří v Ostravě.

Přehrada Kružberk je na řece Moravici od roku 1955 a byla první údolní nádrží v Povodí Odry. Původní záměr na dodávku pitné i průmyslové vody pro Ostravsko byl postupně doplněný na využití díla pro další vodárenské účely. Kružberk je kaskádou provázaný s přehradou Slezská Harta, s níž úzce spolupracuje. Smůlu ale mají vyznavači vodních sportů. Pro udržení jakosti vody má tato přehrada svá pásma hygienické ochrany, a proto není určená k rekreačním účelům.

Slezská Harta byla postavená v roce 1997 k posílení kružberské nádrže a postupně byl její úkol rozšířený o příznivé ovlivnění jakosti vody k vodárenským účelům a ke zlepšení průtoků vody na řekách Moravice, Opava a Odra. V létě bývá její nádrž využívaná k vodní rekreaci.