„Jsou tam z obou stran dopravní značky A 31 c návěstní deska. Ještě si nikdo nevšiml, že koleje hned za vozovkou k výhybce na Západní nádraží v délce zhruba sto metrů chybí? Nebo by bylo asi nejlepší zřídit výstražná světla se závorami,“ naráží čtenář nejprve na nedostatky u přejezdu v Bochenkově ulici a vzápětí připojuje další dotaz k parkování u Slezského odboje:

„Vloni postižené děti travnatou plochu upravily, zasely trávu a technické služby označily vozovku po levé straně nástřikem Zákaz stání. Ale toto není vůbec dodržováno a z plochy je bahnisko. Nešlo by zde rozmístit například větší balvany z lomu, nebo hned u okrajníku vytvořit živý plot, případně pevné sloupky, které by vjetí na tuto plochu znemožnily?“

Na otázky odpovídá vedoucí oddělení správy dopravy a pozemních komunikací opavského magistrátu Rudolf Klein: „K prvnímu dotazu mohu říci, že tato situace je nám známa. V minulosti byl osloven vlastník této vlečky, firma sídlící v Praze, a České dráhy, o odstranění této vlečky pro její nefunkčnost. České dráhy zrušily odbočku na tuto kolejovou vlečku a vydaly souhlas s odstraněním.

Zmíněná pražská firma na naši výzvu nereagovala a minulé vedení města doporučilo zachování těchto kolejí, které svým způsobem vytváří tzv. retardér a neumožňují řidičům v daném úseku překračovat povolenou rychlost. V současné době se tato věc řeší, a to odstraněním zmiňovaných dopravních značek, kdy z výše uvedeného důvodu zatím koleje zůstanou a před nimi bude umístěna dopravní značka upozorňující řidiče na nerovnost vozovky.

K druhému dotazu poté sděluji, že připomínku občana bereme na vědomí a budeme se tímto návrhem zabývat. Nicméně dopouštění se tohoto přestupku při parkování a stání vozidel na zeleni by mělo být postihováno městskou policií, které tento podnět bude zaslán.“

Vážení čtenáři, také vy máte možnost klást své dotazy jak vedení opavské radnice, tak i různým dalším osobnostem Opavy a Opavska a veřejným institucím. Dotazy lze zasílat na adresu Opavský a hlučínský deník a týdeník Region, Na Rybníčku 56, Opava, nebo na emailovou adresu: klara.jarosova@denik.cz, nebo tomas.pustka@denik.cz.