Technická studie spatřila světlo světa v roce 2015 a pravomocné územní rozhodnutí získalo Ředitelství silnic a dálnic v závěru roku 2019. „Těší mne, že povolovací řízení na tuto stavbu má stát konečně za sebou. Souběžně se stavebním řízením bylo zahájeno i jednání s vlastníky pozemků o jejich výkupech,“ konstatuje předseda Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 a náměstek opavského primátora Michal Jedlička.

„Podle informací, které máme z listu vlastnictví k dispozici, je už vykoupeno přes třiašedesát procent potřebných pozemků. Zbývá dokončit odkup několika málo pozemků, které zatím jsou ve vlastnictví soukromých osob. Na Ředitelství silnic a dálnic musí přejít ještě pozemky jiných státních institucí, což se týká jak státního podniku Lesy České republiky, tak i Státního pozemkového úřadu. Poděkování si zaslouží zejména privátní vlastníci dotčených pozemků, kteří státu při výkupech vyšli vstříc,“ přibližuje aktuální situaci tajemník Sdružení Martin Dostál.

Zámek Linhartovy a tamní pestré aktivity.
Oblíbený zámek Linhartovy vítá návštěvníky už patnáct let, letos málem neotevřel

Majetkoprávní jednání byla zahájená letos začátkem dubna a pravomocné stavební povolení nabylo právní moci v pátek 8. července. Jde o přeložku silnice I/57 u městské části Linhartovy, která je součástí Města Albrechtic. Po dokončení vyřeší nevhodný a nebezpečný směrový oblouk v původním úseku, takže silniční tepna už bude bezpečnější a plynulejší.

Nově předložená silnice I. třídy bude dlouhá 1,89 kilometru s plynulým směrovým i výškovým vedením a povede extravilánem mimo zastavěnou oblast. Odhadované náklady na její zhotovení se pohybují kolem částky 116 milionů korun bez DPH a vycházejí z cenové úrovně roku 2020. Stavební práce by měly podle okolností začít v příštím nebo v přespříštím roce.