Plánované kácení nebezpečných stromů začalo ve čtvrtek v Městských sadech v Opavě. Lokalitu posoudili odborníci z hlediska výskytu brouků i ptactva a také netopýrů. Celkem by mělo být vykáceno do poloviny dubna 14 lip srdčitých s obvodem kmene mezi 130 a 290 centimetry.

„Kácení začalo ve čtvrtek 5. dubna. Podali jsme žádost o výjimku pro zásah do území, ve kterém se mohou vyskytovat zvláště chráněné druhy živočichů,“ uvedl Karel Kovalčík z Odboru životního prostředí opavského magistrátu.

Podle jeho slov v uvedené lokalitě mohou hnízdit netopýři. Krajský úřad výjimku schválil s podmínkou, že stromy musí být vykáceny do poloviny dubna. Podle Karla Kovalčíka jde o lokalitu poblíž náhonu a městského koupaliště.

„Stromy byly ve špatném stavu, byly silně napadené jmelím a oblast byla vyhodnocena jako nebezpečná,“ dodal.

Podle doporučení odborníků bylo také před kácením instalováno v oblasti pět budek pro netopýry. Zatímco v Opavě probíhající kácení nebudí velké vášně, o nedávném kácení v Hlučíně se to říci nedá.

Ve vnitrobloku mezi ulicemi Zahradní, Tyršova a Komenského bylo naplánováno káceni osmadvaceti dřevin v rámci revitalizace celého prostoru. Byla stanovena náhradní výsadba, která by zajistila vysazení nových čtyřiceti stromů. Kácení kritizovali nejen obyvatelé jmenované lokality, ale také lidé z dalších částí Hlučína.

Na přetřes se dostalo i na veřejném fóru v polovině března. Občané kromě jiného navrhovali zřízení komise, která by na kácení stromů v Hlučíně dohlížela.