Rozhodnutí bylo vedeno snahou zachovat dosavadní vysoké mezinárodní renomé soutěže, které se pravidelně účastní velký počet mladých českých i zahraničních varhaníků, což během covidové pandemie zajistit nešlo. Nízká účast zahraničních interpretů by navíc nenaplnila předepsaný účel dotace z Ministerstva kultury ČR. Letos proto došlo k rozšíření věkového limitu účastníků soutěže z původních 30 na 32 let, a tím je umožněna i účast všem tehdejším potenciálním zájemcům.

„Přípravný výbor mezidobí využil návrhem na převedení peněz, vyčleněných na soutěž, k modernizaci stávajícího soutěžního nástroje v sále Knihovny Petra Bezruče. Modernizace však nebude sloužit jen k tomu, aby soutěž, pořádaná městem, obstála v konkurenci jiných domácích i zahraničních soutěží. Zajistí, aby kvalitní zvuk těchto varhan v tomto krásném prostoru důstojně doprovázel i svatební obřady a koncerty. Mimořádným přispěním přípravného týmu se podařilo iniciovat též renovaci dalších soutěžních varhan v kostele sv. Vojtěcha,“ říká jeden ze zakladatelů soutěže, varhaník a hudební pedagog Jiří Čech.

Silnice na Praděd je průjezdná, říjen 2022.
Frontám pod Pradědem je konec, silnice mezi Hvězdou a Ovčárnou je průjezdná

Letošní ročník oslovil osmadvacet talentovaných varhanních nadějí pro interpretaci a devět improvizátorů od 17 do 31 let z celkem jedenácti zemí. Dvanácti českým soutěžícím přibude konkurence čtyř Slováků a další účastníci přijedou z Polska, Slovinska, Koreje, Itálie, Španělska, Německa, Anglie, Kanady a USA. Na třech opavských a jednom hlučínském místě rozezní varhany v pondělí 24. října a vydrží u nich až do soboty 29. října. Jejich dokonalé zvládnutí „královského nástroje“ posoudí sedmičlenná porota, složená z českého, slovenského, polského, německého, švýcarského a francouzského špičkového odborníka na varhanní hudbu. V čele budou mít jako předsedu Juliana Gembalského.

Předseda poroty Julian Gembalski.Předseda poroty Julian Gembalski.Zdroj: archiv města OpavyTento organolog, varhanní virtuóz a skladatel z Hudební Akademie v Katovicích zasedá v porotě Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena už po třetí. Opavanům se představí jako interpret v neděli 23. října od 18 hodin na zahajovacím koncertu v kostele sv. Vojtěcha. Šestidenní soutěž bude zahájena 24. a 25. října prvním kolem na koncertních varhanách v sále Knihovny P. Bezruče a druhé kolo se díky aktivitě hlučínské římskokatolické farnosti, města Hlučín a jeho ZUŠ uskuteční 27. října v hlučínském kostele sv. Jana Křtitele na jedinečné replice barokního nástroje.

„V době vyhlášení soutěže nebyl termín zahájení oprav varhan v opavském kostele sv. Ducha, kde probíhalo v minulých ročnících 2. kolo soutěže, ještě známý. Proto jsme hledali adekvátní nástroj, vhodný pro interpretaci skladeb autorů 17. a 18. století, které jsou součástí propozičního zadání. Vstříc nám vyšla hlučínská římskokatolická farnost nabídkou kostela sv. Jana Křtitele se vzácným nástrojem, který je stylovou replikou varhan ze 17. století a prostory na rozehrávání dvanácti postupujících varhaníků do 2. kola poskytla hlučínská ZUŠ,“ přibližuje Jiří Čech účast Hlučína na opavské soutěži. Soutěž v improvizaci proběhne 26. října v konkatedrále Nanebevzetí P. Marie. Finalisté zabojují na varhanních klávesách o nejcennější výsledek 29. října opět v kostele sv. Vojtěcha, kde se pak od 18 hodin uskuteční závěrečný koncert laureátů a slavnostní předání cen.

Budova a aktivity neziskové organizace Elim v Opavě.
Z Opavy: Elim otevře svým návštěvníkům dveře

Více než čtyřicetiletá existence tohoto soutěžního klání přinesla Opavě mezinárodní renomé. „V kontextu světových varhanních soutěží se stala zavedeným a věhlasným pojmem v šíření slavných varhanních tradic od historie k současnosti. Sjíždějí se zde mladí čeští i zahraniční varhaníci, též významní čeští a zahraniční výkonní umělci a pedagogové k účasti v soutěžní porotě. Perspektivním koncepčním řešením soutěžních propozic s orientací na historicky poučenou dobovou interpretaci varhanní tvorby minulých století se stala varhanní Opava šiřitelem progresivních tendencí ve světovém měřítku a současně i centrem zachování a propagace varhanního odkazu patrona soutěže Petra Ebena ve světě.

Prostřednictvím Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena tak zůstane Ebenovo dílo trvale v repertoárech varhaníků celého světa“, dodává Jiří Čech. Mezinárodní varhanní soutěž pořádá město Opava s Církevní konzervatoří s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a Nadace Českého hudebního fondu. Jednotlivá soutěžní kola i závěrečný koncert jsou veřejnosti přístupné.