Přednášková místnost bude primárně určena pro děti, mládež, ale také pro seniory či rodiče. Přednášet by měli policisté Skupiny tisku a prevence Opava, a to v době od 8 do 15 hodin.

Kapacita je třicet posluchačů včetně pedagogického doprovodu. „Včasné dohodnutí termínu je důležité. Daný termín s tématem musí být policisty Skupiny tisku a prevence Opava potvrzen. Není tedy možné odeslat email s požadavky a požadovat věc za vyřízenou," upozorňuje za skupinu tisku a prevence vrchní inspektor Pavla Welnová.

A jaká témata budou na programu? Pro svěřence mateřských škol policisté připravili přednášky o dopravní výchově zaměřenou na roli chodce a všeobecné bezpečné chování, ať už doma nebo na ulici.

Žáci základních škol budou zase poučeni o vlastní bezpečnosti, o roli chodce a cyklisty v dopravě, o šikaně a kyberšikaně, případné nebezpečnosti internetu, trestní zodpovědnosti a o nelegálních drogách. Pro studenty středních škol jsou nachystány dva tématické okruhy. Jeden se týká trestní odpovědnosti a druhý domácího násilí.

Senioři budou poučeni o trestné činnosti, která by na nich mohla být páchána.

„Uvedená témata jsou doplňována multimediální prezentací, ukázkami fotografií, promítáním informačních filmů. Dále při jednotlivých přednáškách mohou být prezentovány konkrétní případy společně s praktickou ukázkou," doplňuje Pavla Welnová.

Krom přednášek si budou moct návštěvníci prohlédnout figurínu policisty, jenž je oděn do protiúderového kompletu. „Na základě dohody je možné zrealizovat přednášku na jiné téma, nežli jsou shora uvedená. Musí však být vhodné k věkové skupině posluchačů a musí se dotýkat činnosti Policie České republiky," uzavírá Pavla Welnová.