Jak redakci potvrdil mluvčí nemocnice Daniel Svoboda, oční oddělení prošlo před téměř dvěma roky celkovou rekonstrukcí a svým přístrojovým vybavením, ale i odborností personálu, patří mezi špičkové pracoviště opavské nemocnici.

„Zájemci mohou, kromě samotné prohlídky prostor a přístrojového vybavení, získat informace o zeleném zákalu, možnostech jeho záchytu, včasné diagnostice a léčbě tohoto onemocnění,“ uvedl Svoboda s tím, že dále budou mít možnost bezplatného změření nitroočního tlaku.

„Nebudou chybět informace o věkem podmíněné makulární degeneraci, možnostech její diagnostiky, prevenci a léčbě. To je jen krátký výčet toho, co připravuje pro návštěvníky personál očního oddělení v čele s primářkou Zdeňkou Wandrolovou,“ uzavřel Svoboda.