Krasavci z klokočovského chovu

Diváci budou sledovat jízdy Slezského norika volným terénem s přírodními překážkami. Kromě terénních jízd chladnokrevných spřežení a honebního parkuru teplokrevného jednospřeží se chovatelé pochlubí krasavci z vlastního chovu.

Touto sportovní akcí i předchozími chovatelskými iniciativami uskutečňuje společnost Františkův Dvůr od loňského roku svůj záměr návratu k původním zvykům.

Vše začalo v roce 1953

Historie chovu koní sahá v klokočovském hřebčíně do roku 1953, kdy byl zřízen jako odchovné zařízení při státním statku Vítkov. Chovatelským záměrem byla produkce mohutných a všestranně použitelných teplokrevných koní. Později se program přeorientoval na Slezského norického koně.

K chovu byli použiti hřebci norického plemene, pocházejícího z alpských oblastí. Pojmenování norik je odvozeno od starobylého názvu těchto oblastí z doby Říše římské - province Nordium. Potomci, odchovávaní v dalších generacích u nás už byli označováni přídomkem slezský.

Chladnokrevníci do lesů

Klokočovské chovné stádomá v současnosti 23 chovných klisen, 13 letos narozených hříbat, 2 roční hříbata a 4 dvouletá hříbata. Každý nadějný kůň prochází velmi přísným posouzením, protože jen takový přístup umožňuje zvyšování kvality chovného stáda.

„Chceme přispět k záměru navrátit chladnokrevné koně k práci v lesích, protože k ní byli původně chováni i šlechtěni.V areálu se snažíme vytvořit také rekreačně turistické centrum, spojené s chovem Slezského norika včetně nabídky na ustájení koní i jejich výcviku, případně i výcviku jezdců a kočích,“ přestavuje jednatel společnosti Karel Brendl další směr cesty klokočovského hřebčína.

Jitka Hrušková, Zuzana Urbánková