Rada kraje rozhodla o ukončení smlouvy s Cermatem na středeční schůzi. Odstoupení od smlouvy nařídil společnosti Cermat ministr školství Josef Dobeš. „Prioritou pro Cermat je příprava státních maturit a odstranění chyb z její generálky,“ nechal se slyšet Dobeš už před dvěma týdny.

Kraj tak musel narychlo hledat řešení, jak přijímací zkoušky, které se konají už v dubnu, zabezpečit.

„Chtěli bychom všechny ujistit, že přijímací zkoušky proběhnou podle plánu a všechno bude řádně zajištěno,“ řekla na včerejší tiskové konferenci náměstkyně hejtmana pro oblast školství Věra Palková.

Podle jejích dalších slov Cermat splnil osmdesát procent svého závazku. Jsou tak připraveny testové baterie z jazyka českého i matematiky, včetně cvičných testů.

„Realizaci a administraci zkoušek přebírá Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum,“ sdělila dále Palková.

Jediná změna bude v tom, že vyhodnocování testů proběhne přímo ve školách. „Testy budou opravovat učitelé podle manuálů, které Cermat připravil. Úloha naší organizace bude v tom, že budeme zajišťovat logistiku přijímacích zkoušek, to znamená utajený tisk a distribuci testů do škol. Pak následný sběr dat a jejich rozbor pro zřizovatele i pro jednotlivé školy,“ zmínil Petr Habrnál z KVIC.

Vedoucí odboru školství Libor Lenčo uvedl, že změna v přípravě přijímacích zkoušek nepřinesla žádné další finanční náklady. „Nezodpovědný a podle nás neuvážený krok pana ministra Dobeše ale znervóznil rodiče, žáky i ředitele škol. Neustále nás kontaktují s řadou dotazů,“ zmínil Lenčo.

Hlavním záměrem kraje je přijímací zkoušky na střední školy sjednotit.

„Chtěli jsme sjednotit přijímací řízení tak, aby jeho nedílnou součástí byly i zkoušky, a to takové, které by byly srovnatelné na jednotlivých školách. Mnohé školy si dělaly přijímací zkoušky ve vlastní režii, některé od nich odstoupily úplně,“ zmínila Palková. A doplnila: „Chceme hlavně zvýšit kvalitu vzdělávání na našich středních školách, protože v celostátních srovnávacích testech náš kraj bohužel figuruje na posledních místech žebříčku. To musíme změnit.“