„Kodifikace jmen byla zavedena v době vlády těchto dvou panovníků. Bylo nařízeno, aby lidé používali příjmení, která byla dědičná. I předtím však už příjmení existovala, přičemž se často vázala na nějaký konkrétní statek či chalupu, kde lidé žili," vysvětlil vedoucí oddělení pro správu fondů a sbírek v Zemském archivu v Opavě Zdeněk Kravar.

V případě stejných příjmení se používalo i rozlišení podle místa – například v matrice pro Horní Životice z roku 1693 najdeme dva sedláky jménem Mates Benke. Rozlišovali mezi nimi na „Dolní" a „Horní" podle toho, na kterém konci obce se nacházela jejich chalupa.

„V historii mého rodu jsem se na počátku 18. století setkal s případem, kdy statek vyhořel a majiteli, který byl příbuzný mého předka, se po určitý čas říkalo „Pohořálek". S tímto příjmením byly také do matrik zapisovány jeho děti," vyprávěl Zdeněk Kravar.

V době druhé světové války na Opavsku často docházelo k tomu, že si zdejší Němci svá slovansky znějící příjmení měnili, aby dali najevo vlastenectví. „Bylo to zejména v letech 1940 až 1942. Týkalo se to nejen Němců na Opavsku, ale také z Jesenicka, Bílovecka a Novojičínska. Změnu příjmení potvrzoval úřad vládního prezidenta.

Jako příklad mohou posloužit bratři Otto a Ernst Miláčkovi. Ti měli v Opavě světoznámou firmu na výrobu obálek, která se nacházela na dnešním Kolofíkově nábřeží. Své příjmení si změnili na Eichler, v tomto případě podle babičky z matčiny strany, která se takto jmenovala." uvedl Zdeněk Kravar.

Dále si Němci svá příjmení buď jen poněmčovali, nebo bylo-li to možné, převedli celé příjmení do němčiny. Tedy například pan Jedliczka si nechal úředně změnit jméno na Tanner, od německého slova tanne – jedle. Již zmínění bratři Miláčkové, respektive Eichlerové, si sice změnili příjmení, ale zavedená firma fungovala dále pod původním slovanským jménem Gebrüder Milaček.

Pro změnu příjmení musí mít člověk vždy vážný důvod

Jako vedoucí matriky na opavském magistrátu se Hana Kazimírská věnuje také žádostem o změnu příjmení.Zdroj: DENÍK / Petr Večeřa

Jako vedoucí matriky na opavském magistrátu se Hana Kazimírská věnuje také žádostem o změnu příjmení. foto: Deník/Petr Večeřa

Pokud někdo není se svým příjmením spokojen a chtěl by se jmenovat jinak, musí k tomu mít pádné argumenty.

„Častým jevem je návrat žen k dřívějšímu příjmení po rozvodu manželství. V případě změny příjmení nezletilému dítěti pak musí souhlasit oba rodiče a od 15 let i samo dítě. Stává se často, že rozvedená žena uzavře sňatek nový. Dítěti z předchozího vztahu nechala příjmení změnit na své současné.

Dovrší-li dítě plnoletosti, mění si ho zpět na původní, protože třeba nemá s manželem matky dobré vztahy nebo se s příjmením neztotožnilo," vysvětlila vedoucí oddělení matriky opavského magistrátu Hana Kazimírská.

Nevhodnost příjmení je třeba posoudit

Samostatnou kapitolou jsou příjmení taková, za něž se jejich majitel může třeba i stydět. Bývají hanlivá, humorná ale někdy i zdánlivě obyčejné příjmení může jeho nositeli přinést nepříjemnosti.

„Je třeba posoudit, jestli je příjmení skutečně hanlivé nebo jestli jej daná osoba vnímá ve spojitosti třeba s nějakým handicapem. Například pro pana Kulhavého, který napadá na jednu nohu může toto příjmení opravdu hanlivé být. Jinak v našem regionu těchto případů moc není a změn z těchto důvodů je minimum," pokračovala.

Další skupinou jsou pak osoby, které procházejí změnou pohlaví. Pokud na matriku přinesou potvrzení ze sexuologického ústavu o zahájení léčby, mají právo si změnit jak jméno, tak i příjmení na neutrální podobu. „Třeba Alexandr Novák bude Saša Nováků a následně po dokončení změny pohlaví z něj bude Alexandra nebo Saša Nováková, pokud nezvolí úplně jiné jméno a příjmení," poznamenala Hana Kazimírská.

Fantazii se meze trochu kladou

Přijít na matriku s tvrzením, že se vám vaše příjmení zdá třeba nudné a prahnete po nějakém zcela jiném, nemusíte se ho dočkat.

„Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné či pokud je pro to vážný důvod. Nelze povolit muži příjmení v ženském tvaru. Příjmení lze rozdělovat podle tělesných vlastností, podoby, věku. Například Velký, Starý, Kučera. Dále dle duševních vlastností, třeba Strach, Veselý a dle zaměstnání jako Truhlář, Sedlák, Kovář. Ještě i podle bydliště a jiných rozlišení," dodala pro zajímavost.

Příjmení po svatbě

Při uzavírání manželství mohou snoubenci prohlásit, že si žena bere příjmení po muži nebo naopak, že si ponechají každý své.

„Pro své děti pak volí příjmení jednoho z manželů nebo jeden ze snoubenců bude vedle společného příjmení užívat své dosavadní. Je však třeba uvážit „prodloužení" příjmení, protože pokud se paní Kateřina bude jmenovat Dosoudilová po manželovi a jako původně Přecechtělová, pak je povinna taková příjmení v úředním styku užívat," dodala Hana Kazimírská.

Nejčastějším příjmením v okrese je Novák

Asi každému se vybaví scéna z české komedie Co je doma, to se počítá, pánové! kdy jeden z hlavních představitelů, René Novák, vnukne svým rodičům myšlenku k rychlému zbohatnutí. Fikaně využijí svého příjmení a rozhodnou se založit fiktivní klub Nováků z celé republiky. Tehdy měl každý nositel tohoto příjmení vložit členský příspěvek ve výši pěti korun.

Kdyby se zakládal nyní na Opavsku, činil by jejich společný vklad celkem 2975 korun.

Je tedy zřejmé, že pomyslnou zlatu medaili za nejčastější příjmení v okrese by získali právě Novákové. Pokud by se všichni nositelé tohoto příjmení, ať už muži, ženy či děti sešli třeba v opavském kině Mír, ani by se do něj nevešli. Podle nejaktuálnějších statistik Ministerstva vnitra, vydaných počátkem srpna, žije na Opavsku 295 mužů a 300 žen s příjmením Novák / Nováková.

„Vím, že Novák je nejspíše nejčastějším příjmením v České republice. Pár jich znám, především díky sportu, jelikož náš klub působí v celé zemi a sportovců s tímto příjmením je spousta. V rodině jsme Nováci už jediní a vzhledem k potomstvu, což jsou samé ženy, nejspíše vymřeme po meči. Pokud si tedy jejich nápadníci toto příjmení nevyberou," uvedl se smíchem Přemysl Novák z Opavy.

O původu svého příjmení tušení má. „Myslím, že to bude znamenat něco ve smyslu nový zde, někdo neznámý, kdo nově přišel do komunity či kmene. To je možná jak význam příjmení, tak i jeho prapůvod. Nikdy jsem po tom ovšem blíže nepátral," dodal.

V těsném závěsu pak následují příjmení Vícha, Pavelek, Gebauer, Černý, Král, Konečný či Hrbáč.

Naopak na úplném konci tabulky stojí příjmení začínající písmenem x, konkrétně pak Xenitidis. V okrese se takto jmenuje jeden muž. A třeba člověka s příjmením na ypsilon byste na Opavsku nenašli vůbec.

Původ jednotlivých příjmení je různý. Většina jich pochází z křestních jmen, ze slov obecného významu, dále pak podle fyzických i duševních vlastností člověka či podle povolání, řemesel nebo společenského postavení.