Konkatedrálu zakrylo v roce 2019 lešení a lidem se otevřela zase až loni po celkové rekonstrukci. Ta přišla na skoro 80 milionů korun a jde o zatím největší investici do obnovy sakrálních staveb v diecézi. Stavební a restaurátorské práce se dotkly jak exteriéru, tak interiéru kostela.

Dominanta města, která je považována za největší stavbu slezské cihlové gotiky v České republice, dostala nejen vylepšení „pláště“, ale i novou výmalbu, osvětlení či zámečnické prvky.

Konkatedrála před opravami v roce 2019

Konkatedrála stojí na starém náměstí, které si dodnes zachovalo původní název Rybí trh. Svůj základ má v románské stavbě řádu německých rytířů z roku 1204. Tvoří ji vysoké síňové trojlodí s polygonálně uzavřeným chórem a dvěma věžemi při západním průčelí. V baroku dostala vyšší jižní věž osmibokou nástavbu, zakončenou bání s lucernou. Jižní pochází z konce 13. století a presbytář, sakristie, jižní kaple i severní věž z poloviny 14. století.

Fanouškům uvaří kávu „tři králové“.
Kávu na basketu v Opavě vám tentokrát připraví Tři králové

Západnímu dvouvěžovému průčelí dominuje od roku 1686 jižní věž s barokní nástavbou. Opavský kníže Vilém založil roku 1452 při kostele kapli Božího hrobu a řád německých rytířů kostel roku 1540 postoupil městu. V roce 1758 vyhořel a pak byl zaklenutý výrazně nižšími klenbami.

Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě.Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

V presbytáři je valená klenba s výsečemi, v trojlodí se nacházejí české placky. Gotické klenby byly zachované v severní a západní předsíni, v presbytáři kaple sv. Anny a v přízemí jižní věže vznikla roku 1784 kaple sv. Valentina. Hřbitov kolem kostela byl zrušen v roce 1796. Roku 1906 přibyly chrámu dva novogotické chrliče ve tvaru okřídlených nestvůr.

Konkatedrála během oprav v roce 2020

Po baroku se konkatedrála vrátila ke gotice. Je národní kulturní památkou a druhým sídelním chrámem opavsko–ostravského biskupa. Při barokní přestavbě interiéru vytvořil sochy Jan Schubert a autory obrazů byli Ignac Raab, Felix Leichert a Ignác Günther. Mědirytina z roku 1632 zachycuje hold opavských stavů knížeti Karlovi z Lichtenštejna. V kapli sv. Anny je obraz sv. Jana Nepomuckého z konce 17. století. Kazatelnu a nástavec křtitelnice vytvořil v letech 1782 až 1784 Jan Schubert.

K nejcennějším liturgickým předmětům patří velký relikviář sv. Kříže ze zlaceného stříbra zhotovený roku 1900 vídeňskou firmou Adler. Cenné jsou relikviáře sv. Notburgy a sv. Jana Sarkandra, mešní kalich s medailony světců ze zlaceného stříbra od zlatníka Františka J. Rossmayera z roku 1735 a kalich zlatníka Antonína J. I. Anderleho s legendou o sv. Janu Nepomuckém z 18. století.

Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě.Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Konkatedrála po opravách v roce 2021

Za zmínku stojí ciborium s erby členů řádu německých rytířů ze 17. až 18. století i monstrance Kašpara X. Stippeldeye z roku 1786. Varhany postavila roku 1892 krnovská firma Gebrüder a další nástroje zhotovili v roce 1764 anonym a v roce 1863 opavský varhanář Karel Kutter.

V roce 1995 byl chrám zapsán na seznam národních kulturních památek a od roku 1996 o něm hovoříme jako o konkatedrále. Tento termín se používá v případě, když má biskup dva sídelní kostely. První z nich je katedrála, druhý konkatedrála. Opava je jediným městem v ČR, které takovou stavbu má.