Čtyři měsíce mají možnost uchazeči o zaměstnání zažádat o příspěvek na dojíždění. Pilotní projekt se týká pěti krajů, mezi nimi je i Moravskoslezský. Poslanec a starosta Bolatic Herbert Pavera měl o opatření pochybnosti už v době, kdy se opatření schvalovalo.

„Obávám se však, že v našem kraji je stále spousta lidí, kteří pracovat nechtějí, a ty tento příspěvek motivovat nebude. Navíc se má příspěvek prakticky vyplácet jen půl roku. Na druhé straně by tato podpora mohla alespoň částečně nahradit sociální dávky," mínil Pavera letos v dubnu.

Po čtyřech měsících se ukazuje, že příspěvek lidé příliš nevyužívají. Z celého kraje si o něj zažádalo patnáct lidí, přímo z Opavska pak pět.

„Čísla, která jsem si vyžádal od Ministerstva práce a sociálních věcí, ukazují, že příspěvek v našem kraji příliš nefunguje. Ministryně Marksová by měla vysvětlit, proč příspěvek selhává. Zda o něm nezaměstnaní nevědí nebo je jeho čerpání administrativně náročné. Každopádně by mělo dojít k větší motivaci nezaměstnaných hledat si práci. Ze zkušenosti starosty vím, že některé skupiny prostě pracovat nechtějí. Zde by pomohlo například znovuzavedení veřejné služby. Pokud problémový nezaměstnaný neodpracuje určitý počet hodin, mohly by se mu snížit dávky a naopak," dodává Herbert Pavera.

Podle mluvčí pracovního úřadu jsou o novince žadatelé informováni dostatečně.

„Informováni na úřadu samozřejmě jsou jednak osobně na přepážkách, v rámci skupinového i individuálního poradenství nebo na nástěnkách. Informaci o této možnosti přinášejí též média," uvádí Kateřina Beránková. Podle délky dojíždění může příspěvek dosahovat od 1000 do 3500 Kč měsíčně. Firmám se přesto nedaří najít dostatek pracovníků zejména do výroby.

„Je nutné si uvědomit, že trh práce je trh jako každý jiný. O úspěšnosti zprostředkování rozhoduje v konečném důsledku atraktivita nabízené pracovní pozice. Dobrý vývoj ekonomiky zvyšuje poptávku zaměstnavatelů po pracovních silách. Zaměstnavatelé na Opavsku nabízejí prostřednictvím úřadu práce rekordní počet volných pracovních míst," dodává Kateřina Beránková.