Kardiologické oddělení uvedlo v těchto dnech do provozu přenosný ultrazvukový přístroj echokardiograf v hodnotě téměř jednoho a půl milionu korun, určený k okamžitému vyšetření srdce kriticky nemocných pacientů. Je mobilní, a proto s ním lékaři mohou přijít za pacienty na všechna oddělení přímo k jejich lůžkům.

Přístroj velikosti notebooku umožní kardiologovi vidět pracující srdce v reálném čase, okamžitě rozpoznat poruchy v jeho činnosti a neprodleně reagovat návrhem vhodné léčby. Tato novinka je zvláště cenná u kritických stavů na JIP nechirurgických i chirurgických oborů a na ARO. „Například náhlé pooperační zhoršení stavu pacienta s dušností, bolestí na hrudi, poklesem krevního tlaku, vznikem srdečních arytmií a podobně je důvodem k echokardiografickému vyšetření u lůžka. Nový přístroj to umožňuje bez časové ztráty. Okamžité upřesnění příčiny komplikací a navržení odpovídající léčby jsou pro osud pacienta často velmi podstatné,“ říká kardiolog Slezské nemocnice Lubomír Pollák.

V případě potřeby bývá vyšetření ještě doplněno velmi detailním, ale náročnějším echokardiografickým vyšetřením. Práce kardiologa je dnes bez echokardiografických přístrojů nepředstavitelná. „Jejich zavedení do praxe lze považovat doslova za revoluci při vyšetřování pacientů se srdečními nemocemi. Dnes jsme se díky možnosti pracovat s přenosným přístrojem velmi dobré kvality přímo u nemocničního lůžka posunuli opět dál,“ dodává doktor Pollák.

V souvislosti s neustálým rozvojem kardiologie a kardiochirurgie drží kardiologie ve Slezské nemocnici dlouhodobě krok s moderním trendem diagnostiky a léčby srdečně–cévních onemocnění. Poskytuje diagnostickou a léčebnou péči pacientům s nejrůznějšími onemocněními srdce i cév a dlouhodobě spolupracuje se specializovanými kardiocentry v Moravskoslezském kraji. Kardiologickou ambulancí opavské nemocnice projde měsíčně zhruba 300 pacientů a přibližně stejný počet kardiaků je vyšetřován specialistou na různých lůžkových odděleních.