Hvězdárna a planetárium nebo přejmenování divadla na Slezské národní divadlo. To jsou jen některé z připomínek Opavanů, které se sešly na výzvu vedení města. Podněty shromažďovalo oddělení kanceláře primátora pod vedením Petra Šnejdara. Podnětů se dohromady sešlo třiačtyřicet. Čtyři stěžejní témata doporučuje samo vedení města a patří k nim například přístavba a rekonstrukce bývalého klubu Ostroj Na rybníčku nebo rekonstrukce Obecního domu.

„Třicet devět podnětů jsme nasbírali zvenku. Většinu z těchto návrhů podalo občanské sdružení Za Opavu,“ uvedl Petr Šnejdar z oddělení rozvoje města kanceláře primátora opavského magistrátu. Jejich návrhy se podle něj týkaly témat jako jsou městské parky, městské a mimoměstské prostředí a prezentace a propagace města. Další návrhy podle něj už přicházely od občanů města, pouze jeden přišel ze strany podnikajícího subjektu.

„Je nutné ještě zmínit, že v celkovém počtu nejsou zařazeny návrhy Slezské univerzity, která nás požádala o mírný posun termínu, protože jejich návrhy musí projít jejich vlastním schvalovacím procesem,“ dodal Šnejdar.

Jaké jsou šance na to, že návrhy budou z peněz Evropské unie realizovány, je v současné době těžké určit. Podle Petra Šnejdara není přesně daná metodika k Integrovanému plánu Přitažlivé město, v rámci něhož se připomínky shromažďovaly? „O konečném zaměření integrovaného plánu bude rozhodovat Řídící výbor,“ upřesnil. Hlavní úkolem města Opavy bude, aby mělo komplexně zaměřený plán, který bude řešit určitou oblast. „Každý návrh bude posuzován z hlediska jeho realizovatelnosti a z hlediska jeho zařaditelnosti do nějakého širšího kontextu se záměry tématu Přitažlivé město,“ dodal Šnejdar.

Jak hodnotí Petr Šnejdar připomínkování plánu? „Jsem rád, že se nám sešlo tolik návrhů, i když jsem možná čekal větší počet předkladatelů. U těch, kteří své návrhy předložili, je vidět, že jde o občany, kterým na jejich městě záleží a snaží se nějak přispět k jeho rozvoji,“ uvedl. Tento přístup je nutné podle něj ocenit. „Je pravda, že některé návrhy jsou odvážnější, ale, na druhou stranu, o žádném nelze říci, že by byl nereálný,“ uzavřel Petr Šnejdar.