Zhruba tři čtvrtiny vyrobené elektrické energie jsou využívány pro samotný provoz úpravny a nespotřebovaná část je dodávána do sítě distributora. „Je nejenom úspěšnou investicí, ale současně též ekologickým a rentabilním zdrojem elektrické energie,“ říká vedoucí Úpravny vody Podhradí Marek Bereiter.

Provoz malých vodních elektráren má ekologický i ekonomický smysl. „Energie vyrobená z vody v případě úpraven vody a vodojemů nemá oproti elektrárnám na pevná paliva negativní dopady na životní prostředí a finance šetříme tím, že nemusíme elektřinu nakupovat. V některých případech ji naopak do sítě dodáváme k další distribuci,“ konstatuje generální ředitel ostravských SmVaK Anatol Pšenička.

Úpravna vody Podhradí je největší úpravnou SmVaK Ostrava a zásobuje významnou část Moravskoslezského, ale i oblasti Přerovska a Olomouckého kraje. Zdrojem její surové vody jsou přehrady Kružberk a Slezská Harta. Představuje rovněž unikátní ukázku průmyslové technické architektury z dílny architekta Cyrila Kajnara. Nad její vstupní částí zase dominuje rozsáhlý reliéf národního umělce Vincence Makovského z cyklu Voda v našem životě.