O obchvatu Komárova se mluví už přes patnáct let a ledy se konečně trochu pohnuly. V územním plánu kraje se počítá pouze s jižní variantou komárovského obchvatu a tuto skutečnost musí statutární město Opava ve svém územním plánu plně akceptovat. Nový čtyřpruhový obchvat Komárova a Nových Sedlic bude dlouhý celkem 8,3 kilometru.

S opravou západního nádraží v Opavě se stále počítá. Ilustrační foto, prosinec 2018.
Oprava západního nádraží ještě pořád není definitivní

„Od začátku jsme chtěli, aby už konečně došlo k nějakému rozhodnutí, a zároveň jsme po státu požadovali, aby v maximální míře minimalizoval dopady obchvatu na okolí. To se nám podařilo prosadit,“ říká tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 Martin Dostál. V prostoru mezi Komárovem a Suchými Lazcemi je trasa budoucí jedenáctky vedena až v šesti metrovém zářezu pod terénem. Mezi Novými Sedlicemi a Štítinou bude rovněž zářez a zemní val, na kterém bude protihluková stěna.

Že cesta k obchvatu Komárova jednoduchá nebude, zástupci Sdružení věděli od samého začátku. „Bylo nám zcela jasné, že řešení půjde hledat velmi těžce. Posouváme se však trpělivě vpřed. Od počátku jsme chtěli, aby s námi jak Komárov, tak zejména Suché Lazce spolupracovaly a dál o to usilujeme. Dopravní situace v Komárově a v Nových Sedlicích je napjatá a vyžaduje řešení,“ konstatuje tajemník Dostál.

Dvacet tisíc aut denně

Tento úsek je na jedenáctce mezi Ostravou a Opavou posledním slabým článkem, protože Komárovem a Novými Sedlicemi denně projede kolem dvaceti tisíc aut. Dlouhé kolony se tvoří zejména v Komárově a provoz štěpí tuto městskou část na dvě části.

O lidi bez domova se stará i opavská Armáda spásy.
Zima je zatím mírná, Armáda spásy ještě má volná místa

Náklady na obchvat Komárova by měly podle loňských cen dosáhnout 2,9 miliard korun a obchvat Nových Sedlic pak 553 milionů korun, obě částky jsou uvedené bez DPH. Ekonomika u obou staveb vychází a stát už finalizuje záměr projektu.

V letošním roce budou uvolněny peníze na další pokračování projektové přípravy. V globálních položkách na přípravu obou staveb je alokovaná částka 14 milionů korun na geotechnické průzkumy včetně příslušných expertíz i na koncept dokumentace pro územní rozhodnutí. Obchvat Komárova však není jediným dopravním záměrem letošního roku. V jeho první polovině bude připravovaná k zahájení západní část severního obchvatu města a je počítáno rovněž s realizací dostavby jižního obchvatu, který ředitelství silnic a dálnic převzalo od Moravskoslezského kraje.