Horniny a flóra v česko-polském příhraničí, tak zní název projektu. Nad vznikem podobného bioparku rozmýšleli zástupci výše zmíněných měst nějaký čas, jejich dlouhodobá spolupráce nakonec dala vzniknout parku flóry v Polsku a parku hornin na české straně.

V Glubcycích již park květeny vybudovali a jeho slavnostní otevření připadne na sobotu 27. července. Dojte také k odhalení několikatunového kamene z Jakubčovic, který si polští partneři sami vybrali.

Ve Vítkově geopark právě dokončují. Roste za místním kulturním domem a otevřen by měl být na konci letních prázdnin.

„V tomto místě se nachází malý parčík, kde dojde k obnově chodníků a demolici stávajícího a nefunkčního betonového pódia. Následně bude vytvořena samotná expozice hornin,“ uvedl starosta Vítkova Pavel Smolka s tím, že vzniknou plochy s umístěním jedenácti druhů hornin, které jsou typické pro Jeseníky a česko-polské hranice.

„Z charakteristických je to jednoznačně břidlice, dále nějaká žula, živec s křemenem. Jedná se o horniny z okolí zhruba 50 kilometrů, čili z geomorfologického celku Nízký Jeseník,“ informoval Smolka.

Přibude také vodní prvek – studna s pumpou a žulovým korytem. A vysadí zde také strom z Polska, symbolizující propojení obou partnerů a hornin a flóry, tak jak je to obvyklé i v přírodě.

Protože je projekt z velké části financován z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia, přibudou i naučné prvky, informační tabule a dojde k jeho propagaci.

„Budou vytvořeny propagační materiály zahrnující například pexeso s obrázky rostlin, stromů a hornin s českým i polským návodem, dále letáčky, dvojjazyčný bulletin a film, který zmapuje stavební práce obou parků,“ uzavřela Ingrid Adamusová z vítkovského úseku regionálního rozvoje.