„Původně měla být stavba dokončena až 31. srpna, ale hladký průběh stavebních prací zřejmě umožní posunutí termínu dopředu na 19. srpen,“ optimisticky předpokládal vedoucí odboru místního hospodářství Rudolf Stuchlík.

Vývoj situace mu dal za pravdu a motoristé jsou na této frekventované trase už daleko bezpečnější než v minulosti. Původní křižovatka byla totiž značně nepřehledná a často na ní docházelo k dopravním nehodám.

Výstavba nového rondelu byla zahájena v polovině dubna a investorem akce byla ostravská správa Ředitelství silnic a dálnic ČR.