Ankety se zúčastnilo přes šest set respondentů, kteří stanovili deset městských „top" problémů. Zde jsou:

1. Instalací semaforů na vybraných křižovatkách zlepšit plynulost silničního provozu
2. Vybudování tělocvičny u základních škol v Bobrovníkách a Darkovičkách
3. Další budování cyklostezek ve městě

4. Řešení znečištěného ovzduší lokálními zdroji topení (např. zveřejnění fotografií kouřících komínů na webu, příspěvek na pořízení ekologického kotle)
5. Rekonstrukce náměstí na sídlišti OKD u marketu Hruška
6. Pomoc pro občany, kteří se dostanou do krizové životní situace (řešení ubytování, poradenství)

7. Oprava chodníku v městském parku (pod tenisovými kurty) a vybavení parku hracími a cvičebními prvky
8. Využití městského parku ke kulturním akcím

9. Vybudování umělé horolezecké stěny
10. Oprava parkovací plochy 
v ulici J. Seiferta

„Top problémy se bude zabývat zářijové zastupitelstvo, které stanoví garanty zodpovědné za jejich řešení," doplnil mluvčí hlučínské radnice Miroslav Pech.