V posledních dnech ohledně čistoty na českých koupalištích budily vášně události z Brné poblíž Ústí nad Labem, které šokovaly nejen u nás. Opakovaně byly v bazénech tamější plovárny nalezeny lidské exkrementy. Někdo se tam jednoduše vykálel do vody.

Zjišťovali jsme, zda něco podobné či jiné extrémní případy řešila i koupaliště z Opavska. Ve Vítkově, Hradci nad Moravicí a přímo v Opavě však takové zkušenosti nemají.

„Na městském koupališti jsme podobnou, takto extrémní situaci zatím naštěstí neřešili. Nejčastějšími případy porušování návštěvního řádu jsou ze strany podnapilých návštěvníků, kteří nerespektují zákazy skákání ze břehu. V extrémních případech se nám stane, že vylezou na uzavřenou skokanskou věž a skočí,“ popisoval Martin Girášek, provozně-technický náměstek Technických služeb Opava, které mají opavskou městskou plovárnu ve správě. Později ještě dodal:

„S podnapilými návštěvníky máme stejné problémy jako na jiných koupalištích. V tomto směru je nám však nápomocna jak městská tak Policie ČR, které na zavolání okamžitě reagují a takové návštěvníky z koupaliště vyvádí.“

Koupaliště v Opavě.

Obdobnou řečí hovoří i Roman Celta, ředitel Technických služeb Hradce nad Moravicí, které ve městě spravují místní plovárnu:

„Tohle jsme naštěstí řešit nemuseli. Většina návštěvníků, která k nám chodí, je bezproblémová. Občasné problémy jsou jen s opilými osobami. Sem tam se stane, že některé z nich musíme vyvést.“

V minulých letech se opavské koupaliště potýkalo s tím, že někteří se neváhali do bazénu vrhnout, aniž by odhodili svršky. Podle Martina Giráška se tento nešvar vymýtit nepodařilo.

„Problém s návštěvníky, kteří se i přes opakovaná upozornění koupou v oblečení, se nám bohužel stále objevuje, a to zejména ze strany určité části občanů. Také v těch případech je nám nápomocna hlídka městské policie.“

Koupaliště ve Vítkově.Výjimečně stejné potíže musí řešit i na nově zrekonstruovaném koupališti ve Vítkově.

„Nabádáme je k tomu, aby se toho vyvarovali. Stává se to však ojediněle. U určité části návštěvníků mi spíše celkově chybí větší čistotnost. Nechávají po sobě nepořádek a zdá se jako by postrádali základní hygienické návyky,“ komentoval správce vítkovské plovárny Radek Surovec.

Pokud by správci koupališť na Opavsku měli řešit to, co v Brné u Ústí, neváhali by viníky postihnout těmi nejpřísnějšími tresty. Trvalé vyloučení z návštěvy plovárny a plná náhrada škody je samozřejmostí.

„Vezměte si, že bazén se musí vypustit a zase napustit, což nezabere jeden den. Jsou k tomu potřeba lidi, vše se musí důkladně vydezinfikovat… Škoda určitě sahá do řádů několika desítek tisíc korun. Pokud se to stává opakovaně, měl by přijít tvrdý trest,“ nepochyboval Radek Surovec.