Podle policistů značky v těchto ulicích nejsou zbytečné. V jinak jednosměrných ulicích je totiž vodorovným dopravním značením v rámci tzv. místní úpravy umožněno jezdit cyklistům i ve směru, kterým auta nesmí, tedy v protisměru.

Na koncích takových úseků, v místech jejich křížení s jinými ulicemi, jsou pak umístěny svislé dopravní značky, které upozorňují cyklisty nejen na křižovatku, ale hlavně na přednost v jízdě nebo tam, kde ústí zase do jednosměrky, na zákaz odbočení. Tyto úseky jsou zpravidla součástí některé cyklostezky vedoucí přes centrum Opavy.

Jednou z takových ulic je ta Na Rybníčku. Zde si ale cyklisté stěžují na parkování aut v jejich jízdním pruhu. Jenže mají tak trochu smůlu. Pokud je v úseku vyznačeného vodorovného pruhu pro cyklisty umístěna svislá dopravní značka zákaz zastavení, nesmí zde řidiči s autem zastavit. Pokud zde ale značka není, smí na pruhu zastavit, to znamená na dobu nezbytně nutnou k nastoupení, vystoupení či naložení nebo vyložení a zase odjet.

Auto zde ale nesmí ponechat stát.

„Dopustil by se tak přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a za ten mu v případě přistižení strážníkem nebo policistou hrozí až dvoutisícová pokuta,“ vysvětlila policistka Dagmar Schindlerová.

Zdá se být vše jasné. Ale přesto je tu ještě jedna otázka bez odpovědi: Nedopustí se také cyklista přestupku, když kvůli objíždění auta vyjede z cyklistického pruhu do protisměru nebo pojede po chodníku?