Soutěžící v teoretické části testem prokazovali své znalosti ve zbožíznalství, v ekonomice, v obchodním provozu a v občanské nauce. Praktická část prověřila jejich schopnosti v poznávání vzorků zboží, v technice balení láhví, zákusků a bonboniér i v obchodních počtech. Součástí soutěžních podmínek bylo ovládání angličtiny a němčiny. Mezi účastníky vládla zdravá rivalita a snaha umístit se co nejlépe.

Nejzdařileji své dovednosti porotcům „prodala" Petra Bašistová výměnou za první místo, na druhém se umístila Radka Škaroupková a třetí obsadila Lucie Moslerová.

Zajistily si postup do celostátního kola soutěže Prodavač v Evropské unii, ve které budou svou školu reprezentovat ve čtvrtek 11. dubna v Ústí nad Labem. S pedagogy soutěž připravil hypermarket Globus, ve kterém budoucí prodavači vykonávají odbornou praxi.