Upozorňovali zejména na fakt, že radní zastupitelům údajně nepředložili kompletní materiály, podle nichž se měli rozhodovat. Nestandardní se jim zdála i cena vítězného developera za metr čtvereční pozemku. Nabídka totiž činila 1352 korun, zatímco nabídka „poražené“ teplické společnosti JTH Holding byla jen o dvě koruny nižší, tedy 1350 korun.

Z dostupných materiálů rovněž vyplývá, že společnost JTH Holding doručila svou nabídku na magistrát 30. března v 9.40 hodin. Firma JTA exklusive pak o deset minut později v 9.50 hodin. Koalice však veškeré spekulace o „cinknuté“ zakázce odmítla.

Doplňte materiály a potkejme se znovu

V lednu letošního roku měly o koupi prostřední části kasáren, označované jako lokalita B, zájem čtyři subjekty. Město jim tehdy na jejich žádost prodloužilo termín pro předkládání konkrétních nabídek.

„Vy jste vypsali soutěž. Jediné, co se dočteme, je zápis z nějaké komise. Do 30. března byl sběr nabídek. 16. dubna píšete o otevírání obálek a 17. června o jednání komise. Kde je protokol z otevírání obálek? My dnes vybíráme jednu nabídku, kde ale obě dvě jsou? Dodnes jsme neviděli ani jednu. Vy si neumíte pohlídat ani formální záležitosti. Čtyři podpisy bez data. Nebudu se rozhodovat jen na základě jednání komise, ze které je jeden list A4. Proč v komisi nebyl nikdo z opozice? Co jste poslali firmám na doplnění? Pro vás jsou to možná věci samozřejmé, ale my o nich nic nevíme. I my budeme rádi, když se prodej dotáhne, všichni máme stejný záměr. Ale stojí za to si těch pár věcí vychytat a věnovat tomu třeba mimořádnou schůzi zastupitelstva. Jestli nechceme riskovat právní spor, pojďme to odročit,“ konstatoval například Marek Veselý (ODS).

Jiné formy výběrového řízení?

Odročení bodu požadoval také Pavel Juříček (ANO 2011).

„Mně tam chybí to, na čem jsme se domlouvali, a sice jaká bude organizace a aby ty byty byly dosažitelné. Něco má být pro střední vrstvu, něco startovací byty a podobně. A co nechápu a co jsem ještě za třicet let, kdy se pohybuji v byznysu, nezažil, je, že je tam rozdíl dvě koruny. Ve mně to vyvolává podezření. Kdybychom to udělali tak, jak jsem již před dvěma lety v rámci ANO 2011 navrhoval, ale neuspěl jsem, mohli jsme se této diskuzi vyhnout. Měla se udělat změna výběrového řízení. Nikoli jednoduché otevírání obálek, ale buď jednací řízení s uveřejněním, nebo druhá varianta, a to takzvaný soutěžní dialog. Pak bychom se nemohli dostat k tomu minimálnímu rozdílu. A teď to dáme možná jako „cinklou“ zakázku firmě, která je bez pochyby dobrá, ale proč to nedáme té druhé firmě, která je bez pochyby dobrá také?“ ptal se Pavel Juříček.

Lepší architektonické řešení

Avšak koalice v čele s primátorem Tomášem Navrátilem (ANO 2011) s jejich názory nesouhlasila.

„Děláme na tom dva roky a teď mi připadá, že se vracíme na začátek. Jasně jsme si řekli, že v lokalitě B se držíme studie, kterou zadal Ateliér 38, tuto studii schválilo minulé vedení města. A vítězná firma JTA exklusive se této studii nejvíce blížila a je s ní v souladu. A také jsme si řekli, že chceme najít developera, který zde postaví soukromé byty. V žádném případě mu nemůžeme říkat, za kolik je prodá. Bydlení pro mladé či seniory bude v lokalitě A. Obě dvě firmy jsou bezesporu solventní, obě za mnou byly. Vše bylo vypsáno, nachystáno. Kdo z vás zastupitelů mě oslovil a chtěl se mnou jednat? Splnili jsme všechno, co jste jako zastupitelé chtěli. Mně to připadá jen jako obstrukce a nerozumím jí,“ reagoval primátor a razantně odmítl i dohady o tom, že by vítězná firma měla být zvýhodňována.

Svůj názor připojil také hlavní architekt města Petr Stanjura. „Skupina JTA má téměř stejné prostorové řešení jako studie Ateliéru 38. Samozřejmě se liší detaily tak, aby nedošlo k porušení autorských práv. Ale za mě říkám, že má všechny aspekty kvalitnějšího řešení. Ještě jsme druhou nabídku vyzývali o doplnění údajů a počtu bytů a podobně. Skupina JTH toto doplnila, abychom vše mohli porovnat,“ uvedl.

Na jednání se dostavil i právní zástupce „poražené“ firmy JTH Holding Marek Andrášek. „Za klienta bych projevil vážné pochyby o férovosti a hospodárnosti smlouvy, která je předložena.

Ty zásadní námitky ani tak nevzcházejí z okolností, za kterých byla doručena druhá nabídka, a sice deset minut po doručení naší nabídky, ty pochyby pramení současně i ze způsobu, který byl zvolen pro prodej obecního majetku. Byly tady zmiňovány i jiné varianty prodeje a já za svého klienta rozhodně deklaruji, že je schopen a připraven se například soutěžního dialogu zúčastnit.

A myslím, že neřeknu nic tajného, když zmíním, že ekonomický benefit pro město by mohl být ještě i o minimálně pět milionů vyšší. Ale jde o to, aby s námi bylo jednáno. V případě podmínek kupní smlouvy se tak nestalo. Jde o zásadní majetkovou dispozici a vy jako zastupitelé byste měli mít k dispozici dostatek podkladů. A jestli někdo říká, že tím základním kritériem bylo vhodnější architektonické řešení druhého zájemce, tak já bych chtěl minimálně ze zápisu pracovní komise vidět, na základě jakých kritérií se k tomu došlo. My to nevíme a jako druzí v pořadí bychom to rozhodně vědět chtěli,“ sdělil Marek Andrášek.

Zastupitelé nakonec po dlouhé debatě a přestávkách na jednání klubů část kasáren, kde vznikne šestnáct nových bytových domů, společnosti JTA exklusive prodali, pro jich hlasovalo dvaadvacet (pozn. red. schvalovací většina činí dvacet hlasů). Radnice má za prodej inkasovat jednapadesát milionů. Developer musí začít se stavbou nejpozději za čtyři roky, za další čtyři, tedy za osm let, pak má být vše kompletně hotovo.