Jak se dostalo takové množství míst posledního odpočinku do rukou státu? Může za to druhá světová válka. V minulosti totiž tvořili značnou část obyvatelstva Opavy Židé a Němci. Po válce se však mnoho zástupců semitské příslušnosti nevrátilo z koncentračních táborů a občané německé národnosti pro změnu byli odsunuti. Hrobky jejich předků tak zůstaly opuštěny.

A to nejen na Městském hřbitově, ale rovněž na hřbitovech v městských částech Kateřinky nebo Jaktař. Dle práva tak zmíněné „příbytky věčného spánku" připadly státu.

„Hrobky však mají především pro město Opava jednak historický a kulturní význam vzhledem k osobnostem, které jsou zde pohřbeny, ale i význam architektonicko-umělecký, neboť se zde nachází mnoho hrobek, které jsou označeny jako kulturní památky. Tyto hrobky byly pro svůj význam po vzájemné dohodě mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a statutárním městem Opava v roce 2010 předány městu Opava do jeho vlastnictví," uvádí Karol Siwek z ostravského pracoviště ÚZSVM.

Mezi ty, kterých se stát vzdal, patří kupříkladu hrobka Petra Bezruče, ale třeba i Angela Migliariana, jenž se do dějin města nesmazatelně zapsal při regulaci řeky Opavy po katastrofálních povodních v letech 1897 a 1903. Dále například pomníky rodin Habelovy, Wenzelidesovy, Rotterovy, Riedelovy, Dorasilovy, Lassmannovy a další. Nelze také opomenout nedávno zrestaurovanou známou hrobku rodiny Shaffer tvořenou pseudogotickou kaplí z bílého mramoru.

Vykradači hrobů se nevyhnuli ani Opavě

„I když nejzajímavější hrobky byly předány městu Opava, reaguje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na aktuální zájem občanů o koupi hrobek tím, že připravuje postupně jejich prodej formou výběrových řízení," doplňuje Karol Siwek. V rámci příprav na odprodej muselo být provedeno na hřbitovech i místní šetření.

A právě při něm došlo u jedné z hrobek na městském hřbitově k nečekanému překvapení.

„Po jejím otevření bylo zjištěno, že byla již někým otevřena dříve a zároveň v ní byly násilně otevřeny a poškozeny uložené cínové rakve. Z naší strany není možné blíže určit, v jakém období k tomu došlo, zda ve válečném, poválečném či současném. Takto oficiálně jsou postupně hrobky otevírány a revidován jejich stav i obsah po všech těch letech poprvé," uvádí Karol Siwek.

Nebylo možné odhadnout ani škodu, jelikož už se pochopitelně neví, zda byly v rakvích uloženy s těly i nějaké cennosti. Vše tak nyní šetří policie a je podáno trestní oznámení na neznámého pachatele za hanobení lidských ostatků.