Je dorovnání nejvyšší nabídky namístě, či ne? Taková otázka se nyní nabízí po pondělním jednání opavských zastupitelů o prodeji parkoviště před hotelem Koruna v Opavě. Pozemek dosud stále patří statutárnímu městu Opava.

Ve výběrovém řízení, které probíhalo od června do září letošního roku, se jako dva zájemci přihlásili Alois Hadamczik a firma Pouba Travel, s. r. o.

V soutěži obálkovou metodou podal nejvyšší nabídku ve výši 11 222 000 Alois Hadamczik. Pouba Travel, s. r.o., skončila s nabídnou 10 111 000 korun druhá. Výběrové řízení bylo vyhlášeno podle Zásad prodeje a nabytí nemovitostí, a tudíž by také mělo platit ustanovení, že pokud jeden ze zájemců o koupi má k nemovitosti nájemní smlouvu, měl by k ní mít předkupní právo a může využít možnosti dorovnání nejvyšší nabídky.

Parkoviště má dlouhodobě v pronájmu firma Milana Pouby. V rozpravě na pondělním zastupitelstvu padla v úvodu otázka z úst opozičního zastupitele Rudolfa Chamrátha (KDU-ČSL), zda využil druhý zájemce v pořadí možnost dorovnání. Podle Lumíra Šebrleho tato nabídka využita nebyla.

Problém je ale v jiné věci. Ani jeden ze zájemců o koupi nebyl podle svých slov o výsledku výběrového řízení vyrozuměn. „O tom, jak výběrové řízení dopadlo, jsem se dozvěděl až z pondělního Deníku,“ uvedl Zdeněk Pouba, ředitel firmy Pouba Travel, s. r. o.

Podle něj byli připraveni dorovnat nejvyšší nabídku, ale to mohli udělat až po oznámení výsledků. Podle podmínek tohoto výběrového řízení je jeho vyhlašovatel skutečně povinen zájemce písemně informovat.

Vedoucí odboru majetku města Lumír Šebrle na tuto skutečnost na pondělním zastupitelstvu reagoval tím, že pokud to zájemcům nebylo oznámeno, nechá to prověřit. Také vítěz výběrového řízení Alois Hadamczik uvedl, že nebyl vyrozuměn o výsledku.

„Ve výběrovém řízení nebylo uvedeno, že se může dorovnávat,“ dodal dále. Tuto skutečnost potvrdil i Lumír Šebrle. „Podmínky tohoto výběrového řízení skutečně neobsahovaly možnost dorovnání,“ uvedl Lumír Šebrle včera naší redakci. Podle něj ale město prodává de facto všechny nemovitosti ze svého majetku podle Zásad a v těch je možnost dorovnání zakotvena.

Zastupitelé prodej vítězi neschválili a celá věc se zatím nachází v patové situaci. „Vzkázal bych opavským zastupitelům, že nemají správně nastavena pravidla hry. Vítěz soutěže by měl mít právo pozemek koupit,“ uvedl Alois Hadamczik.

Zdeněk Pouba počítá s tím, že proběhnou ještě další jednání o koupi pozemku. Na jednání zastupitelstva společně s otcem Milanem Poubou podali nabídku k dorovnání.