Projekt se setkal s velkým zájmem a mladí lidé se zde sešli na improvizovaném tanečním parketu v hojném počtu, a to je mírně řečeno. Nápad přivézt do Opavy podobnou akci dostala jedna ze studentek Mendelova gymnázia, která je sama instruktorkou na tanečních táborech, pořádaných již zmíněnou Agenturou7.

Jako hlavní hosté vystoupili na půdě známé opavské školy profesionální lektoři Michal Líčka a Michal Chmelař. Na programu bylo taneční vystoupení, promítání tematického videa a rovněž ukázková hodina zumby neboli fitness programu, který kombinuje aerobní cvičení s prvky latinskoamerických tanců.

Protože se akce konala ve všední den a žáci měli i své studijní povinnosti, přítomní účastníci se v tělocvičně prostřídávali, ale vždy byl jejich počet až neskutečně velký. Do aktivního pohybu se dokonce dali občas i přihlížející z řad pedagogického sboru.

Agentura7 zajišťuje tematické tábory, počínaje od tanečně, divadelně a počítačově zaměřených, až po tábor v military stylu. Když se organizace na počátku tohoto století dávala dohromady, čítala skupina jejích členů asi jen sedm lidí, a prvního jimi pořádaného tábora se účastnilo kolem dvaceti dětí. Dnes už se jejich táborů účastní dětí ročně na tři tisíce.

I program, se kterým přijeli reprezentanti agentury do Opavy, měl sloužit k propagaci podobných aktivit, jak se nám sami přiznávají. Cílem je vytáhnout mladou generaci od počítačů, dostat je ven z pokojíků a ukázat kouzlo aktivního života, sportu a v tomto případě tance.

„Nejsme jediná agentura, která dělá takovéto prezentace ve městech, ale my se snažíme odlišit. Nechceme jen rozdat reklamní letáky a popisovat, jaké to je, ale přímo to ukázat v praxi,“ vysvětluje Michal Líčka. A v tomto případě se to rozhodně povedlo. Přítomní studenti se bavili evidentně výborně a snad se nechali i inspirovat.