Odborně, ale i lidsky vysoce respektovaný pracovník Matematického ústavu Akademie věd ČR zůstane v historii Slezské univerzity zapsán jako první z těch, kdo na ní absolvovali profesuru.

Na Slezské univerzitě se zasazoval zvláště o rozvoj matematického pracoviště, byl dlouholetým členem Vědecké rady Matematického ústavu, pracoval rovněž ve Vědecké radě SU.