Bylo do něj zapojeno sedm hraničních měst na Opavsku - Chuchelná, Sudice, Rohov, Strahovice, Píšť, Hať, Šilheřovice a dvě polské gminy – Krzanowice a Krzyżanowice.

Hlavním cílem projektu je vytvoření systému společné ochrany na území hraničních obcí Euroregionu Silesia prostřednictvím zlepšení technického zázemí sedm českých a patnácti polských požárních jednotek dobrovolných hasičů i jejich připravenost ke společným zásahům při požárech a jiných živelných pohromách v pohraničí.

V rámci projektu byla pořízena dvě nová požární vozidla pro české a dvě pro polské jednotky. Při společných aktivitách měly hasiči obou zemí možnost prověřit své odborné dovednosti, jazykové schopnosti i spolupráci s kolegy z jiné země.

Projekt bude ukončen 22. listopadu 2019 od 17 hodin v kulturním centru v Píšti společným setkáním všech partnerů a zapojených jednotek.