Běží už druhým rokem a jeho hlavním cílem je vymýcení těchto rostlin, protože vytlačují původní druhy a některé škodí i lidskému zdraví.

Od loňského března až do jara letošního roku byli v terénu dobrovolníci, kteří zjišťovali, kde přesně se škodlivé rostliny na Hlučínsku a v polských gminách vyskytují. Nyní se dávají dohromady poslední střípky tak, aby v následujících dnech byla zveřejněna mapová aplikace.

„Co se týká křídlatky, nejvíce roste kolem řeky Opavy a vodních toků. Také okolo cest, rozšiřuje se sečením, mulčováním, terénními úpravami. Občas je k vidění i na skládkách. Mezi nejpostiženější lokality patří Kravaře, Dolní Benešov a Hlučín. Bolševník velkolepý roste ve větší míře u Darkovic ve směru na Hať. Bolševník Sosnowského byl zjištěn za hranicemi v Polsku,“ přibližuje odborník na danou problematiku Radim Lokoč.

Součástí projektu byly i ukázky likvidace invazivních druhů rostlin a finišují už také práce na publikaci pro veřejnost. Ta poputuje do každé domácnosti na Hlučínsku a ve zmíněných gminách. Elektronicky přístupné databáze a mapy s výskytem křídlatek i bolševníků by měly být k dispozici rovněž brzy.

Na úterý 11. června je totiž v kulturním domě v Bolaticích naplánován workshop, na němž budou příchozí seznámeni s výsledky této první etapy projektu. „Kromě vyhodnocení nám ukáže i postupy, co se bude dít dále. V některých lokalitách je výskyt invazivních rostlin opravdu velký,“ říká předseda SOH a zároveň starosta Bolatic Herbert Pavera.

Workshop začne v 9 hodin.