Odborníci na životní prostředí obou zemí se proto sešli a zahájili česko-polský projekt s názvem iAir Region.kraje, spolufinancovaný Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Jde v něm hlavně o zvolení co nejúčinnějších společných opatření, která by se aplikovala po obou stranách hranice, tedy jak v České republice, tak i v Polsku.