V následujícím článku si můžete přečíst o těch největších. Některé, jako například nový plavecký bazén v Opavě, budou teprve zahájeny. Naproti tomu třeba v případě vítkovského kina nebo východní části severního obchvatu Opavy už na místech panuje čilý pracovní ruch.

Nový bazén v Opavě? Do země by se mělo poprvé kopnout v létě

Krytý plavecký bazén má stát vedle Víceúčelové haly v Městských sadech. Podle prvotních odhadů by se mělo začít stavět nejpozději do konce letošních prázdnin.

Projekt, který jitří emoce. I tak by se dala nazvat vize na stavbu nového plaveckého bazénu ve slezské metropoli. Některými je nazývána také opavskou investicí desetiletí. O tom, že se Opava nového bazénu dočká, se hovoří již řadu let. Letos však dostaly plány jasnější obrysy.

Poté, co v dubnu 2016 posvětili jeho projekt radní, získala realizace plovárny loni na podzim stavební povolení. Zbývalo už jen jediné – zelenou mu musejí dát ještě zastupitelé. Jednání probíhala na jejich řádném zasedání v polovině prosince a nutno podotknout, že trvala více než dvě hodiny.

Proti byli opoziční zastupitelé, kteří kritizovali především cenu, za kterou se má bazén postavit. Ta původně činila 407 milionů bez DPH. „Původně se mluvilo o investici kolem tří set milionů. Teď jsme na čtyřech stech milionech. Jak je bazén naprojektován? Jak jsou řešeny technologie?

Architekt Jan Chlup tehdy říkal, že bazén je navrhnut jednoduše. Proč jsou tedy náklady o dost vyšší? Navrhuji zřídit komisi a vyčlenit finance na nezávislé audity, které by vyhodnotily, proč musí bazén stát tolik,“ nechal se tehdy například slyšel zastupitel Jan Zelinka (ODS).

Na přetřes tedy přišly i technologické parametry. Všichni zastupitelé se shodli na tom, že nový bazén Opava potřebuje. „Bazén si město zaslouží a potřebuje ho jako sůl. Dost možná se bude jednat o největší investici desetiletí, záleží samozřejmě na vysoutěžené ceně,“ konstatoval opavský primátor Radim Křupala (ČSSD).

Právě nad cenou za projekt stále visel největší otazník. Výsledek jednání? Zastupitelé nakonec dali stavbě nového bazénu zelenou, došlo však ke snížení nákladů. Bazén bude, ale maximálně za 350 milionů bez DPH s tím, že polovinu pokryje úvěr, další polovinu zaplatí město ze svých rezerv.

Došlo také ke zřízení speciální komise, která posoudí technické parametry stavby. Pokud vše půjde hladce, mohl by letos v dubnu být znám zhotovitel stavby a do konce letních prázdnin by se mělo začít s pracemi.

Dům pro seniory s prosluněným dvorem

Takto by měl podle projektu vypadat penzion pro seniory na ulici Hálkově v Opavě, který se má začít stavět letos.

Takto by měl podle projektu vypadat penzion pro seniory na ulici Hálkově v Opavě, který se má začít stavět letos. Navazovat bude na stávající bytový dům, pro který se vžilo označení Rohlík.

V roce 2012 se konala architektonická soutěž, ze které vzešel vítězný návrh autorů Václava Aldy, Petera Juráška, Juraje Sonlajtnera a Jakuba Obůrky z Prahy. Projekt počítá se šesti podlažími. Podle výroku poroty v architektonické soutěži se navržený objekt citlivě urbanisticky začleňuje do zamýšlené blokové zástavby.

„Hmota objektu umístěná podél Hálkovy ulice dává předpoklad prosluněného dvora a intimního vnitroblokového prostředí,“ uvádí se dále v komentáři poroty soutěže. Celkově si výstavba penzionu vyžádá 80,4 milionů korun s tím, že 16 bytů bude bezbariérových a na jejich výstavbu bude poskytnuta dotace.

Stavba východní části obchvatu pokračuje

Práce na obchvatu jsou v plném proudu. Hotovo by mělo být v první polovině příštího roku.

Začátkem loňského roku byla zahájena stavba východní části severního obchvatu Opavy v délce 1,7 kilometru, který pomůže zvládat průjezd městem. Přijde na celkem 493,4 miliónu korun a trvat bude podle stanoveného harmonogramu necelé tři roky.

Současná kapacita městského okruhu je totiž už skutečně vyčerpána a ohrožuje životní prostředí města. Východní část obchvatu po dokončení částečně uleví městu a zejména obyvatelům Kateřinek. Současně pomůže vyřešit odbočovací problém u velké křižovatky s S1 směrem do této městské části a zrychlí cestování řidičům, jedoucím z Krnova a Bruntálu do Ostravy.

Zkomplikuje však život Jezdeckému klubu Opava-Kateřinky, který stojí v trase a musí se proto alespoň zčásti přestěhovat. „Jsem rád, že zrovna v Opavě, která je dopravou zahlcená, vznikne další část obchvatu. Ředitelství silnic a dálnic bude pečlivě sledovat kvalitu i termíny,“ slíbil ministr dopravy Dan Ťok (ANO).

Východní část severního obchvatu Opavy naváže na spojku S1, zprovozněnou už v roce 2009. Zhotovitelem je sdružení firem MS + K + IDS Opava a součástí vícezdrojově financované stavby bude sedm mostů. Ochranu před hlukem zajistí dvě stěny, vysoké čtyři metry a dlouhé celkem 866 metrů.

Další protihluková stěna je navržena na prodloužené Mostní ve stejné výšce a délce 175 metrů. Do tíživé situace v dopravě pozitivněji zasáhne až západní část obchvatu, která je nyní v intenzivní přípravě a kompletně dokončený severní obchvat odkloní tranzitní dopravu z centrální části Opavy.

Zchátralé kino ve Vítkově se dočkalo rekonstrukce

Vítkovské kino se konečně opravuje.

Řadu let se v něm nepromítalo a pomalu, ale jistě chátralo. Teď se ale všechno změní. Rekonstrukce kina ve Vítkově je v plném proudu. Na podzim letošního roku by tak mělo opět zahájit provoz. Rozbitá okna, posprejovaná fasáda a odpadající omítka se tak brzy stanou minulostí.

Jak nedávno naší redakci potvrdil starosta Vítkova Pavel Smolka, městu se podařilo získat dvě dotace na rekonstrukci. Jejich součet však dosahuje částky necelých dvou milionů.

„Jedna je z Ministerstva kultury, a to 700 tisíc, a druhá je ze Státního fondu životního prostředí, a to 1,2 milionu korun. Drtivou tíhu financování tedy ponese naše město. Zastupitelé rozhodli, že prostředky zajistíme prostřednictvím úvěru od banky,“ řekl Smolka s tím, že s jistotou mohou říci, že rekonstrukce bude stát minimálně 35 milionů korun.

Kino bylo podle jeho slov před několika lety prohlášeno kulturní památkou. „To je také důvod, proč je rekonstrukce tak nákladná. Na druhou stranu je to také důvod, proč je třeba tuto budovu zachránit. Samozřejmě že velice důležité je také to, že naši občané budou mít znovu k dispozici provozuschopné kino,“ uzavřel starosta.