„Lidem, kteří bydlí na ulici U Jezera a také U Dráhy, vadí hluk ze silnici I/11 – Prodloužená Rolnická. Dočetli jsme se, že se má v letošním roce budovat protihluková zeď na těchto místech. Chtěl jsem se zeptat, jestli to tak skutečně bude. Další část dotazu se týká toho, jestli se neuvažuje o sjednocení názvů této nové komunikace. Setkal jsem se s několika označeními: ulice U Dráhy, Palhanecká, Rolnická. Také by mě zajímalo, o jaký typ silnice vlastně jde?“

Stavba protihlukové zdi je v plánu investičních akcí na rok 2008. Vedoucí odboru výstavby Jana Onderková uvádí v důvodové zprávě k této investiční akci: „Jedná se o vybudování protihlukové clony podél ulice U Dráhy dle pravomocného územního rozhodnutí na stavbu Severního obchvatu, a to na základě stížnosti občanů bydlících v řadové zástavbě v této lokalitě, kde došlo ke zhoršení podmínek v souvislosti se zprovozněním prodloužené Rolnické.“ Podle dalších vyjádření odboru výstavby však záleží na přidělených finančních prostředcích, zda se podaří tuto stavbu realizovat. Přitom investorem je v tomto případě stát, potažmo Ředitelství silnic a dálnic Ostrava, a protihluková zeď spadá tedy do jejich kompetence.

K silnici, která je vlastně rekonstruovanou původní silnicí a byla zprovozněna na konci roku 2006, se vyjádřil kromě jiného také odbor dopravy opavského magistrátu: „Pro silnici používáme nejčastěji označení prodloužená Rolnická, i když je vlastně cestou, která ve skutečnosti nese více názvů. Od kruhového objezdu v Jaktaři je to Palhanecká ulice, dále pokračuje jako Bezejmenná a posléze se mění na ulici U Dráhy a konečně od točny autobusové linky 213 je to Rolnická,“ shrnul komplikované označení této komunikace Rudolf Klein z odboru dopravy.

Co se týče charakteru silnice, pak je nutno říci, že se jedná v celé délce o silnici III. třídy. Ačkoliv do budoucna se s ní počítá jako se silnicí I. třídy. „Prodloužená Rolnická byla budována státem v předstihu jako budoucí dopravní propojení stávajících silnic I/57 a I/11 z jaktařského dopravního uzlu k budoucí mimoúrovňové křižovatce na severním konci východní části severního obchvatu města Opavy.

Tato komunikace, resp. její část napojená na východní část severního obchvatu, má převádět dopravní význam silnice I. třídy (I/11) odvedené ze stávajícího tahu od Ostravy na severní obchvat tzv. spojkou S1, a to do doby dokončení západní části severního obchvatu Opavy - tedy do funkčního propojení obchvatu se stávající silnicí č. I/57 ve Vávrovicích,“ uvedl vedoucí oddělení silničního hospodářství odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu Libor Částka Vážení čtenáři, také vy máte možnost klást na této straně své dotazy jak primátorovi Opavy a vedení opavské radnice, tak i různým dalším osobnostem Opavy a Opavska. Dotazy lze zasílat na adresu Opavský a hlučínský deník a týdeník Region, Mařádkova 17, Opava, nebo na emailovou adresu: milan.freiberg@denik.cz.