„Záplavy hrozí většinou od malých toků, které nemají prostory k pojmutí dlouhodobých dešťů a vylijí se do okolí,“ konstatuje obchodní ředitel Povodí Odry Čestmír Vlček.

Koryto řeky Opavy prošlo hned po povodni 1997 velkou úpravou podél celé délky ve městě a upraveno bylo i její dno a břehy. Jak se letos ukázalo, bylo to velmi prozíravé rozhodnutí.

Záplavy prověřily též účinnost protipovodňových opatření opavského okresu, která v roce 2003 schválilo krajské zastupitelstvo.

Velké a Malé Hoštice chrání hráze

V Malých Hošticích je od roku 2005 postavena více než kilometrová levobřežní ochranná hráz, sloužící jako ochrana před až stoletou vodou. Tato hráz souvisí s Kateřinským potokem. Podobná, jen o něco delší hráz stojí od roku 2007 také v sousedních Velkých Hošticích.

„Pro Kravaře-Dvořisko je v současnosti zpracovávána dokumentace pro územní řízení stavby protipovodňové ochrany v podobě vybudování odlehčovacího koryta a systému ohrázování. Podmínkou ke stavebnímu řízení i k realizaci je dokončení komplexních pozemkových úprav v roce 2012,“ vysvětluje Čestmír Vlček.

Otický příkop byl konečně zkrocen

Do protipovodňové ochrany se zapojilo investiční akcí i statutární město Opava, když nechalo upravit hodně problémový Otický příkop. V průběhu loňského roku zajistilo rozšíření i prohloubení jeho koryta a tím zabránilo mnoha možným letošním škodám.

Příkop už dokáže nejen bezpečně převést až stoletou vodu, ale vstřebává i dešťovou vodu z přilehlých ploch a ze zastavěné časti většiny Kylešovic. Část mimo obytnou zástavbu byla opevněna záhozem z lomového kamene se zábradlím a v zástavbě byly břehy opevněny dlažbou do betonového lože z lomového kamene.

Celkové náklady si vyžádaly téměř 65 milionů korun, přičemž dotace Ministerstva zemědělství pokryla více než dvě třetiny.

Pomohla by přehrada? Názory se různí

Velká voda zpravidla pokaždé zasáhne Děhylov. V obci je souvislá úprava koryta řeky Opavy z roku 1986 a v současnosti Povodí Odry připravuje jeho rekonstrukci. V souvislosti s Palhaneckou hrází byla v roce 2004 na řece Opavě správcem povodí provedena rekonstrukce pravobřežní hráze.

Ale například Vávrovicím nebo Držkovicím jakákoliv ochrana proti velké vodě stále chybí. Od povodní v roce 1997 bylo zpracováno několik materiálů týkajících se protipovodňových opatření na severní Moravě. Jedním z řešení je podle tvrzení některých odborníků protipovodňová ochrana města Opavy pomocí údolní nádrže v prostoru Nové Heřminovy. Názory se však různí.