„Příští týden budeme mít výstup z analýzy firmy Ekotop, která u nás v připravovala studii k opatřením proti povodním. Několik týdnů monitorovala situaci v obci, létal nad ní dokonce i dron, sledovaly se úhrny srážek a toto vše by mělo vyústit v konečnou zprávu, jak co nejvíce následky lokálních srážek eliminovat.

Mělo by dojít k většímu zprůchodnění kanalizačních rour a myslím, že do studie bude zahrnuta také výstavba poldru," uvedl starosta Hněvošic Josef Kremser.

Hned v zápětí však upozornil na fakt, že vzniku poldru by mohly zabránit neúspěšné výkupy pozemků, se kterými se v obci potýkali již v minulosti. „Až budeme mít výstup z analýzy k dispozici, svolám společnou schůzi zastupitelů obce, zaměstnanců firmy Ekotop a také místních zemědělců.

Následně s výsledky seznámíme také občany a budeme s nimi o tom diskutovat," doplnil Josef Kremser.

Do pomyslného boje s vodním živlem se již pustili také v Třebomi. „V současní chvíli o vzniku protipovodňových opatření intenzivně jednáme, schůzi jsme měli bezprostředně hned po povodních. Měla by proběhnout pozemková úprava a místo tůněk, které měly vodu zachycovat, budeme chtít za koupalištěm vybudovat poldr.

Je to však běh na dlouho trať. Já doufám, že pokud se do konce roku podaří projekt přepracovat, tak hned ten příští můžeme zažádat o dotaci a snad během dvou tří let by mohlo být vše hotovo," poznamenal starosta Třebomi Jaroslav Vlk.

V Třebomi se už objevila také první vlaštovka solidarity. „Chtěl bych velmi poděkovat hospodařícímu rolníkovi panu Jindřichu Klapetkovi z Oldřišova, který osobně předal finanční dar paní Marcele Pavlíkové, jejíž dům nedávná povodeň zasáhla úplně nejvíc. Klobouk dolů před ním, to od něj bylo velmi pěkné gesto," dodal Jaroslav Vlk.

Lhostejná není situace ani vedení Oldřišova, jehož starosta Petr Toman má momentálně k dispozici tři návrhy protipovodňových opatření, o nichž se bude jednat.