Právě průmyslovka totiž byla vybrána jako garant výuky mechatroniky (kombinace mechaniky, elektroniky a softwarového inženýrství, jehož účelem je studium automatů z inženýrského pohledu, pozn. redakce) na středních školách na Opavsku.

Projekt podporuje kraj a podílí se na něm i několik technicky zaměřených odborných škol. O náklady se pak postarala Evropská unie.

„Hlavním cílem projektu je podpořit zájem mladých lidí o technické obory a do budoucna zajistit pro výrobní firmy kvalifikované technicky zdatné pracovníky. V nové učebně mechatroniky se nachází pět pracovišť, kde si mohou žáci prakticky vyzkoušet sestavování a řešení pneumatických obvodů, práci s programovatelným automatem a konkrétní mechatronické úlohy v praxi," popisuje ředitel průmyslovky Vítězslav Doleží a pokračuje:

„Laboratoř je vybavena moderní pneumatickou technikou světových výrobců a počítači, na kterých jsou nainstalovány programy pro projektování pneumatických obvodů. Pro měření v elektrických a elektronických obvodech slouží šestnáct měřicích pracovišť s laboratorními zdroji napětí, digitálními multimetry a osciloskopy."

Unikátní specializovaná učebna, která nemá v celém opavském regionu obdoby, bude sloužit nejen místním studentům už od nového školního roku.